کودها, محرک رشد, محصولات

میکرو کلاسیک ۵ (میکرو برنج)

میکرو کلاسیک ۵ (میکرو برنج)

شماره ثبت کودی: ۷۵۴۲۸
نوع بسته بندی: ۲۰ کیلوگرمی

معرفی

  • افزایش عملکرد و کیفیت برنج
  • تامیین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه
  • رها سازی تدریجی عناصر غذایی

ترکیبات:

عناصر نیتروژن کل (N) فسفرقابل استفاده (P2O5) پتاسیم محلول در آب (K2O) سیلیسیم محلول (Sio2) کلر (Cl)
میزان (w/w) ۱۰۰

ppm

توصیه مصرف:

نام محصول روش مصرف میزان مصرف
برنج اختلاط با خاک ۲۰۰ – ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار

ملاحظات:

  • باتوجه به گرانوله بودن این کود می توان آن را به وسیله دستگاه های کودپاش مرسوم در مزارع استفاده نمود.
  • مقادير توصيه شده فوق كلی می باشد، ميزان واقعی مصرف با توجه به سن گياه، شدت كمبود عناصر (براساس آزمون خاک و برگ) و شرایط محيطی، با مشورت كارشناسان ذيصلاح تعيين گردد.
  • توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا درصورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • این کود حاوی کلر می باشد و از مصرف آن برای گیاهان حساس به کلر خودداری شود.