کودها, محصولات, موازنه (اصلاح کننده)

میکرو کلاسیک ۷ (میکرو برنج)

میکرو کلاسیک ۷ (میکرو برنج)

شماره ثبت کودی: ۰۲۴۸۸
نوع بسته بندی: ۲۰ کیلوگرمی

معرفی

  • افزایش عملکرد و کیفیت برنج
  • تامین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه
  • رها سازی تدریجی عناصر غذایی

ترکیبات:

عناصر نیتروژن کل (N) فسفرقابل استفاده(P2O5) پتاسیم محلول در آب (K2O) سیلیسیم محلول (Sio2) آهن محلول (Fe) منگنز محلول (Mn) مس محلول (Cu) روی محلول (Zn) بر محلول (B) کلر (Cl)
میزان (w/w) ۱۰۰ppm ۱۰۰۰ppm ۵۰۰ppm ۵۰۰ppm ۵۰۰ppm ۲۰۰ppm ۵%

توصیه مصرف:

نام محصول روش مصرف میزان مصرف
برنج اختلاط با خاک ۲۰۰ – ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار

 ملاحظات:

  • باتوجه به گرانوله بودن این کود می توان آن را به وسیله دستگاه های کودپاش مرسوم در مزارع استفاده نمود.
  • مقادير توصيه شده فوق كلی می باشد، ميزان واقعی مصرف با توجه به سن گياه، شدت كمبود عناصر (براساس آزمون خاک و برگ) و شرایط محيطی، با مشورت كارشناسان ذيصلاح تعيين گردد.
  • توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا درصورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • این کود حاوی کلر می باشد و از مصرف آن برای گیاهان حساس به کلر خودداری شود.