کودها, محصولات, موازنه (اصلاح کننده)

میکرو کلاسیک ۸ (میکرو برنج)

میکرو کلاسیک ۸ (میکرو برنج)

شماره ثبت کودی: ۶۴۴۱۴
نوع بسته بندی: ۲۰ کیلوگرمی

معرفی

  • افزایش عملکرد و کیفیت برنج
  • تامین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه
  • رها سازی تدریجی عناصر غذایی

ترکیبات:

عناصر نیتروژن کل (N) فسفرقابل استفاده (P2O5) پتاسیم محلول در آب (K2O) سیلیسیم محلول (Sio2) منیزیم محلول (Mn) روی محلول (Zn) کلر محلول (Cl)
میزان (w/w) ۱۰۰ppm ۱۰۰۰۰ppm ۱۰۰۰۰ppm

توصیه مصرف:

نام محصول روش مصرف میزان مصرف
برنج اختلاط با خاک از زمان نشاکاری تا پنجه زنی گیاه هر ۱۰ تا ۱۵ روز ۲۰-۶۰ کیلوگرم در هکتار مصرف شود .

ملاحظات:

  • باتوجه به گرانوله بودن این کود می توان آن را به وسیله دستگاه های کودپاش مرسوم در مزارع استفاده نمود.
  • مقادير توصيه شده فوق كلی می باشد، ميزان واقعی مصرف با توجه به سن گياه، شدت كمبود عناصر (براساس آزمون خاک و برگ) و شرایط محيطی، با مشورت كارشناسان ذيصلاح تعيين گردد.
  • توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا درصورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • این کود حاوی کلر می باشد و از مصرف آن برای گیاهان حساس به کلر و شوری خودداری شود.