کودها, محصولات, موازنه (اصلاح کننده)

میکرو کلاسیک ۶ (میکرو ریشه)

میکرو کلاسیک ۶ (میکرو ریشه)

شماره ثبت کودی: ۰۸۳۵۰
نوع بسته بندی: ۲۰ کیلوگرمی

معرفی

  • تاثیر فراوان در گسترش سیستم ریشه گیاه و در نتیجه رشد بیشتر اندام های هوایی در مقایسه با سایر فرم ها
  • سهولت مصرف
  • تاثیر دراز مدت در اصلاح خاک و کشاورزی پایدار
  • قیمت کمتر در هر واحد عناصر غذایی در مقایسه با دیگر انواع کود
  • جلوگیری از آبشویی عناصر غذایی و آزادسازی تدریجی عناصر مورد نیاز گیاه

ترکیبات:

عناصر نیتروژن کل (N) فسفرقابل استفاده (P2O5) پتاسیم محلول در آب (K2O) آهن (Fe) منگنز (Mn) روی (Zn) مس (Cu) بر محلول (B) کلر محلول(Cl)
میزان

(w/w)

%۱۵ %۱۵ ۱۰۰۰ppm ۵۰۰ppm ۵۰۰ppm ۵۰۰ppm ۲۰۰ppm ۸/۵%

توصیه مصرف:

نام محصول روش مصرف میزان مصرف
باغی اختلاط با خاک ۲–۰/۵ کیلوگرم برای هر درخت
زراعی ۱۵۰-۲۰۰ کیلوگرم در هکتار
گلخانه ۳۰-۸۰ کیلوگرم در هر هزار متر مربع

 ملاحظات:

  • بهترین زمان جهت استفاده از کود میکروریشه به صورت چالکود در باغات اواخر زمستان است.
  • باتوجه به گرانوله بودن این کود می توان آن را بوسیله دستگاه های کودپاش مرسوم در مزارع استفاده نمود.
  • مقادير توصيه شده فوق كلی میباشد، ميزان واقعی مصرف با توجه به سن گياه، شدت كمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ) و شرایط محيطی، با مشورت كارشناسان ذيصلاح تعيين گردد.
  • توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا درصورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.