کودها, محصولات, موازنه (اصلاح کننده)

 میکروکلاسیک ۴ (میکرو ریشه)

 میکروکلاسیک ۴ (میکرو ریشه)

شماره ثبت کودی: ۲۱۹۲۹
نوع بسته بندی: ۲۰ کیلوگرمی

معرفی

  • تاثیر فراوان در گسترش سیستم ریشه گیاه و در نتیجه رشد بیشتر اندام های هوایی در مقایسه با سایر فرم ها
  • سهولت مصرف
  • قیمت کمتر در هر واحد عناصر غذایی در مقایسه با دیگر انواع کود

ترکیبات:

عناصر نیتروژن کل (N) فسفر قابل استفاده (P2O5) پتاسیم محلول در آب (K2O) کلر (Cl)
میزان (W/W) %۱۵ %۱۵ ۸/۸ %

توصیه مصرف:

نام محصول روش مصرف میزان مصرف
باغی اختلاط با خاک ۲–۰/۵ کیلوگرم برای هر درخت
زراعی ۱۵۰-۲۰۰ کیلوگرم در هکتار
گلخانه ۳۰-۸۰ کیلوگرم در هر هزار متر مربع

ملاحظات:

  • باتوجه به گرانوله بودن این کود می توان آن را به وسیله دستگاه های کودپاش مرسوم در مزارع استفاده نمود.
  • مقادير توصيه شده فوق كلی می باشد، ميزان واقعی مصرف با توجه به سن گياه، شدت كمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ) و شرایط محيطی، با مشورت كارشناسان ذيصلاح تعيين گردد.
  • توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا درصورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • این کود حاوی کلر می باشد و از مصرف آن برای گیاهان حساس به کلر خودداری شود.