کودها, محصولات, موازنه (اصلاح کننده)

 میکرو کلاسیک ۵-۰-۵ (میکرو پسته)

 میکرو کلاسیک ۵-۰-۵ (میکرو پسته)

شماره ثبت کودی: ۲۰۴۴۳
نوع بسته بندی: ۲۰ کیلوگرمی

معرفی

  • تامین کننده عناصر ریز مغذی در طول فصل
  • جلوگیری از آبشویی عناصر غذایی و رهاسازی تدریجی عناصر در زمان مناسب
  • تاثیر دراز مدت در اصلاح خاک و کشاورزی پایدار

ترکیبات:

عناصر نیتروژن کل(N) پتاسیم محلول در آب (K2O) آهن (Fe) روی (Zn) مس (Cu)
میزان(w/w) ۴ % ۱/۳ % ۰/۴ %

توصیه مصرف:

نام محصول روش مصرف میزان مصرف
پسته اختلاط با خاک ۰/۵-۲ کیلوگرم برای هر درخت

 ملاحظات:

  • باتوجه به گرانوله بودن این کود می توان آن را به وسیله دستگاه های کودپاش مرسوم در باغات استفاده نمود.
  • مقادير توصيه شده فوق كلی می باشد، ميزان واقعی مصرف با توجه به سن گياه، شدت كمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ) و شرایط محيطی، با مشورت كارشناسان ذيصلاح تعيين گردد.
  • توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا درصورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.