کودها, محرک رشد, محصولات

ویتامینو

ویتامینو
Vitamino

شماره ثبت کودی: ۲۶۲۸۵
نوع بسته بندی:یک لیتری

معرفی:

 • محصول شرکت الفر اسپانیا
 • حاوی ریز مغذی ها و آمینواسیدها
 • افزایش فعالیت های متابولیکی گیاه و تقویت سنتز اسیدهای آمینه در گیاه
 • جذب سریع نیتروژن به دلیل وجود اسیدهای آمینه و در نتیجه مصرف کمتر انرژی توسط گیاه
 • افزایش رشد رویشی و ریشه ای گیاه
 • محرک زیستی، تقویت سیستم دفاعی گیاه
 • کاهش اثرات سمی (فیتوتوکسیک) ناشی از فلزات سنگین موجودر خاک و آب
 • افزایش مقاومت گیاه در برابر انواع تنش ها از جمله بخبندان، دمای بالا، تنش آبی، سمیت گیاهی و عوامل زیستی

ترکیبات:

نوع ترکیب نیتروژن کل (N) نیتروژن آلی بر محلول

(B)

آهن محلول

(Fe)

منگنز محلول (Mn) روی محلول (Zn) مولیبدن محلول (Mo) آمینواسید آزاد
میزان (W/W) ۷/%۲ ۶/%۲ ۲/%۰ ۳/%۰ ۱/%۰ ۱/%۰ ۰۲/%۰ %۱۳

توصیه مصرف:

نام محصول کود آبیاری زمان مصرف
درختان میوه و مرکبات ۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب قبل از گلدهی، هنگام تشکیل میوه، در مرحله رشد میوه
زراعی ۱/۵- ۰/۵ لیتر در هکتار در مرحله پنجه زنی و اوایل فصل رشد
سبزی و صیفی ۲/۵- ۲ لیتر در هزار لیتر آب در مرحله ۴-۵ برگی بعد از سبز شدن بذر یا بعد از انتقال نشاء ۳ مرتبه هر ۱۵-۱۰ روز یک بار
گلخانه ۲ لیتر در هزار لیتر آب بعد از انتقال نشاء- تکرار در صورت نیاز هر ۱۵ روز یکبار
گیاهان زینتی ۰/۷۵- ۰/۵ لیتر در هزار لیتر آب تکرار هر ماه در صورت نیاز

این محصول قابلیت مصرف همراه آب آبیاری در درختان میوه، مرکبات و سبزی و صیفی به میزان ۱۵- ۱۰ لیتر در هکتار را دارد.

ملاحظات:

 • بهترین زمان محلول پاشی، صبح زود یا بعد از ظهر قبل از غروب آفتاب می‌باشد.
 • دوز پایین برای مصرف در ابتدای مرحله رشد گیاه و دز بالا برای مصرف در مرحله رشد کامل برگ‌ هاست.
 • برای به دست آمدن نتیجه بهتر، در صورت امکان محلول پاشی باید هر چه زودتر در ابتدای فصل و در زمانی که برگ کافی برای جذب مواد غذایی وجود دارد انجام شود.
 • مقادير توصيه شده فوق كلی می باشد، ميزان واقعی مصرف با توجه به سن گياه، شدت كمبود عناصر )براساس آزمون خاک و برگ) و شرایط محيطی، با مشورت كارشناسان ذيصلاح تعيين گردد.
 • از محلول پاشی طی دوره گرده افشانی و گلدهی خودداری شود.
 • در صورت اختلاط با سایر کودها یا سموم، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.