ضد تنش, کودها, محرک رشد, محصولات

آمینووج

آمینووج
Aminoveg

شماره ثبت کودی: ۳۰۷۶۸
نوع بسته بندی: یک لیتری

      معرفی:

 • محصول شرکت آمینوکر آلمان
 • کود آلی مایع شامل آمینو اسیدهای آزاد که به صورت آنزیمی هیدرولیز شده اند، مواد آلی گیاهی و عناصر ضروری مورد نیاز گیاه
 • دارای گواهی های ارگانیک اتحادیه اروپا
 • افزایش فعالیت فتوسنتزی، رشد و شادابی گیاه
 • افزایش تولید ریشه و برگ
 • افزایش جذب مواد غذایی توسط گیاه
 • افزایش گلدهی و میوه دهی
 • افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی (زنده و غیر زنده)
 • افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاه

ترکیبات:

عناصر نیتروژن کل (N) فسفر قابل استفاده (P2O5) پتاسیم محلول در آب

(K2O)

ماده آلی کربن آلی آمینواسید آزاد دانسیته
میزان (W/W) ۳/۴ % ۳ % ۳ % ۳۵ % ۲۰ % ۸/۵ % ۱/۲۱ Kg/Lit

توصیه مصرف:

محصولات محلول پاشی کودآبیاری
زراعی ۳-۱ لیتر در هکتار ۴-۲ لیتر در هکتار
باغی ۳-۱ لیتر در هزار لیتر آب ۴-۲ لیتر در هکتار
سبزی و صیفی ۳-۱ لیتر در هکتار ۴-۲ لیتر در هکتار

ملاحظات :

 • در صورت نیاز ۲ تا ۴ مرتبه در طول فصل تکرار شود.
 • مناسب ترین زمان محلول پاشی قبل از طلوع یا هنگام غروب آفتاب می باشد.
 • حداقل زمان مورد نیاز جهت جذب اسیدهای آمینه ۸ ساعت می باشد.
 • بطری محتوي آمینووج را قبل از مصرف بخوبي تكان دهيد.
 • از اختلاط آمینووج با ترکیبات مسی، گوگردی، کلسیم، روغن ها و سایر محصولاتی که PH بالا دارند، اجتناب نمایيد.
 • قبل از اختلاط با ترکیبات سازگار در سطح کوچک آزمایش شود و با کارشناسان شرکت گیاه مشاوره نمایید.
 • قبل از مصرف ، دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.
 • کارشناسان شرکت گیاه در سراسر کشور آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند.