سایر محصولات, محصولات

مایع حشره کش زیرک

معرفی:

مایع حشره کش زیرک شامل کلرپیریفوس، سایپرمترین، امولسیفایر، زایلن و آب می­باشد. این ترکیب بر پایه سموم پایروتروئیدی می­باشد و غیر قابل اشتعال است. از این سم برای کنترل سوسک، مارمولک، مورچه، موریانه، ساس و هزارپا استفاده می­شود.

نحوه مصرف:

پس از جمع آوری مواد غذایی محل مورد نظر را اسپری نمایید.

توجه:

در هنگام سم پاشی از خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار خودداری و از مجاورت با مواد غذایی، حرارت و نور مستقیم آفتاب اجتناب گردد. در صورت تماس با چشم و پوست بدن با آب و صابون شستشو نمایید.