ادجوانت ها, محصولات

گیاسید پلاس (+Gyasid)

گیاسید پلاس ترکیبى است که با کاهش اسیدیته مى تواند از انسداد نازل هاى سیستم آبیارى و سمپاش ها جلوگیرى کند. به علاوه این ترکیب با کاهش PH  محلول هاى غذایى در سیستم آبیارى باعث حل شدن نمک هاى جمع شده اطراف ریشه مى شود و جذب عناصر غذایى را از ریشه افزایش مى دهد. گیاسید پلاس مى تواند از دو طریق اثر سموم و کودهاى شیمیایى به روش محلول پاشى روى گیاه را افزایش دهد، اول از طریق کاهش PH  محلول و دوم به دلیل داشتن مقادیر مناسب امولسیفایرهاى طبیعى باعث افزایش دوام سم و کودهاى شیمیایى روى برگ مى شود.

 • میزان مصرف
  هدف از کاربرد مقدار مصرف بر اساس PH آب
  افزایش اثر سموم و کودهاى شیمیایى از طریق کاهش  PH محلول در PH 7 تا ۹ مقدار ۱۰۰ تا ۲۰۰ سى سى در ۴۰۰ لیتر آب
  در PH بالاى ۹ مقدار ۲۵۰ سى سى در ۴۰۰ لیتر آب
 • احتیاط: pH ترکیب گیاسید پلاس بسیار کم است در نتیجه ممکن است روی پوست خورندگی ایجاد کند. هنگام به کار بردن این محصول از وسایل ایمنی مانند دستکش، لباس کار، عینک، ماسک و چکمه استفاده شود. بطری را دور از چشم و سر بطری را بر خلاف جهت بدن گرفته سپس درپوش آن را باز نمایید.
 • PH گیاسید پلاس بسیار کم است در نتیجه ممکن است روى پوست بدن خورندگى ایجاد نماید. از تماس آن با چشم جلوگیرى شود، ممکن است در اثر استفاده نادرست ایجاد التهاب خفیف تا حاد در چشم و پوست نماید.
 • درب بطرى محصول را با احتیاط باز نمایید.
 • از اختلاط مستقیم آن با آفت کش ها و کود هاى شیمیایى خوددارى و گیاسید پلاس اندک اندک تا رسیدن به PH دلخواه به تانک سمپاشی افزوده شود.
 • قبل از مصرف در سطح وسیع از محدوده اثر یا PH مناسبی که یک آفتکش می تواند در آن بهترین عملکرد را بروز دهد بررسی نمایید.
 • گیاسید پلاس با بسیارى از سموم کشاورزى قابل اختلاط است با این حال قبل از استفاده وسیع حتماً تست سازگارى انجام شود. زیر نظر کارشناسان گیاهپزشکی مدیریت حفظ نباتات استان در سطح کم آزمایش و در صورت موفقیت و عدم عارضه مصرف شود.

ملاحظات عمومی

 • شرایط انبارداری را رعایت و در جاى خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهدارى شود .
 • قبل از مصرف، برچسب محصول وکاتالوگ فنى آن را بدقت مطالعه و موارد مندرج در لیبل و بروشور را کاملاً رعایت فرمایید.
 • شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی پذیرد.