آفت کش ها, کنه کش ها, محصولات

فنازاكوئين

فنازاکوئین SC 20%
Fenazaquin SC 20%
Oral LD50 = 134 mg/Kg
بسته بندي: نیم لیتری

معرفی:

فنازاکوئین اولین بار با نام تجاری پراید در کشور به ثبت رسیده است. کنه کشی تماسی با اثر ضربه ای سریع و طولانی مدت از ترکیبات کینازولین می باشد. با دخالت در سیستم انتقال الکترون در میتوکندری باعث اختلال متابولیکی در بدن کنه ها و منجر به مرگ می شود. تمامی مراحل رشدی تخم، لاروی، پورگی و بالغ خصوصاً کنه های تارتن را کنترل می کند و به خوبی به عنوان یک تخم کش از تفریخ تخم ها جلوگیری می کند (ویژگی برتر این کنه کش). در صورت اختلاط با روغن در تابستان روی تخم تابستانه کنه ها موثرتر است و بر اساس شواهد موجود برای برنامه مبارزه تلفیقی آفات (IPM) بسیار مناسب می باشد.

میزان و موارد مصرف:

نام محصول نام آفت میزان مصرف
درختان سیب کنه قرمز اروپایی ۵۰۰ میلی لیتر در هزار لیتر آب

علاوه بر محصولات جدول فوق، فنازاکوئین براى کنترل کنه گردآلود در خرما و كنه تارعنكبوتي در میخک گلخانه ای نیز مصرف مى شود. (جهت اطلاع از جزئیات موارد اشاره شده به کتاب فهرست آفات، بیمارى ها و علف هاى هرز سازمان حفظ نباتات کشور که ستاره دار (*) مى باشند؛ مراجعه نمایید).

ملاحظات

  • در صورت مصرف کنه کش براى مواردى که در کشور ثبت نشده اند، زیر نظر کارشناسان گیاهپزشکى مدیریت حفظ نباتات استان در سطح کم آزمایش و در صورت موفقیت و عدم عارضه مصرف شود.
  • طبق نظر کارشناس گیاه پزشک و بر اساس موازین پیش آگاهى مصرف شود.
  • به منظور جلوگیرى از پدیده مقاومت این آفت کش در تناوب با سایر کنه کش ها استفاده شود.
  • از اختلاط آن با آفت کش ها و کود هاى شیمیایى خوددارى و قبل از هر گونه اقدامى با کارشناس گیاه پزشک مشورت شود.
  • قبل از مصرف، برچسب محصول وکاتالوگ فنى آن را بدقت مطالعه و موارد مندرج در لیبل و بروشور را کاملاً رعایت فرمایید.
  • شرکت گیاه در قبال عواملى که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتى نمى پذیرد.
  • فروش، زمان و نحوه مصرف این کنه کش فقط با نسخه گیاه پزشک و از فروشگاه های معتبر دارای مجوز؛ مجاز است.