آفت کش ها, کنه کش ها, محصولات

فن پروپاترین

فن پروپاترین  EC 10%
Fenpropathrin EC 10%
Oral LD50 = 70.6 mg/Kg
بسته بندي: یک لیتری

معرفی:

فن پروپاترین اولین بار با نام تجاری دانیتول در کشور به ثبت رسیده است. کنه کش و حشره کشی غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی و دورکنندگی، از گروه پایروتروئید های مصنوعی می باشد. اثر این کنه کش بیشتر ناشی از مهار کردن اعصاب بوده و با درجه حرارت رابطه مستقیم دارد. در برابر نور خورشید پایداری زیادی دارد ولی زمانی که به مدت طولانی در برابر تابش مستقیم اشعه ماوراء بنفش قرار گیرد اکسید و تجزیه می‌شود. برای مرحله متحرک انواع کنه های پوره و بالغ توصیه می شود. با دارا بودن خاصیت دورکنندگی سبب جلوگیری از تغذیه کنه های بالغ و در نتیجه کاهش تعداد تخم ریزی و تخم می شود.

میزان و موارد مصرف:

نام محصول نام آفت میزان مصرف
درختان میوه سردسیری کنه قرمز اروپایی ۲ لیتر در هزار لیتر آب

علاوه بر محصولات جدول فوق، فن پروپاترین برای کنترل كنه هاي تارتن پنبه و مینوز برگ سویا نیز مصرف مى شود. (جهت اطلاع از جزئیات موارد اشاره شده به کتاب فهرست آفات، بیمارى ها و علف هاى هرز سازمان حفظ نباتات کشور که ستاره دار (*) مى باشند؛ مراجعه نمایید).

ملاحظات

  • در صورت مصرف کنه کش براى مواردى که در کشور ثبت نشده اند، زیر نظر کارشناسان گیاهپزشکى مدیریت حفظ نباتات استان در سطح کم آزمایش و در صورت موفقیت و عدم عارضه مصرف شود.
  • طبق نظر کارشناس گیاه پزشک و بر اساس موازین پیش آگاهى مصرف شود.
  • به منظور جلوگیرى از پدیده مقاومت این آفت کش در تناوب با سایر کنه کش ها استفاده شود.
  • از اختلاط آن با آفت کش ها و کود هاى شیمیایى خوددارى و قبل از هر گونه اقدامى با کارشناس گیاه پزشک مشورت شود.
  • قبل از مصرف، برچسب محصول وکاتالوگ فنى آن را بدقت مطالعه و موارد مندرج در لیبل و بروشور را کاملاً رعایت فرمایید.
  • شرکت گیاه در قبال عواملى که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتى نمى پذیرد.
  • فروش، زمان و نحوه مصرف این کنه کش فقط با نسخه گیاه پزشک و از فروشگاه های معتبر دارای مجوز؛ مجاز است.