آفت کش ها, کنه کش ها, محصولات

پروپارژيت

پروپارژيت EW 57%
Propargite EW 57%
Oral LD50 =2800 mg/Kg
بسته بندی: یک لیتری
معرفی:
پروپارژیت اولین بار با نام تجارى اومایت در کشور به ثبت رسیده است. کنه کشى از گروه ارگانوسولفیت با اثر تماسى، غیر سیستمیک، گوارشى و با دوره محافظتى متوسط  حدود ۱۵ روز مى باشد. از طریق تنفس هم بر روى کنه ها تاثیر گذار است. این سم با طیف وسیع کنه کشى روى درختان میوه، گیاهان زراعى و جالیز استفاده مى شود و روى تمام مراحل متحرك کنه ها موثر است ولى اثر تخم کشى ندارد. اثر کنه کشى پروپارژیت در دامنه دمایى ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتى گراد بهترین نتیجه را مى دهد. روى بعضى محصولات در دماى بالاى ۳۵ درجه سانتى گراد باعث گیاهسوزى مى شود. با سموم روغنى، نفوذى و سیستمیک قابلیت اختلاط ندارد.
پروپارژیت را نباید روى درختان به، گلابى، مرکبات و توت فرنگى مصرف نمود.

میزان و موارد مصرف:

نام محصول نام آفت میزان مصرف
درختان سیب کنه قرمز اروپایى ۱ لیتر در هزار لیتر آب
لوبیا کنه تارتن دو نقطه اى ۱ لیتر در هکتار

مدیریت کاربرد

  • فاصله بین آخرین سم پاشى تا برداشت محصول ۷ روز مى باشد.

ملاحظات

  • در صورت مصرف کنه کش براى مواردى که در کشور ثبت نشده اند، زیر نظر کارشناسان گیاهپزشکى مدیریت حفظ نباتات استان در سطح کم آزمایش و در صورت موفقیت و عدم عارضه مصرف شود.
  • طبق نظر کارشناس گیاه پزشک و بر اساس موازین پیش آگاهى مصرف شود.
  • به منظور جلوگیرى از پدیده مقاومت این آفت کش در تناوب با سایر کنه کش ها استفاده شود.
  • از اختلاط آن با آفت کش ها و کود هاى شیمیایى خوددارى و قبل از هر گونه اقدامى با کارشناس گیاه پزشک مشورت شود.
  • قبل از مصرف، برچسب محصول وکاتالوگ فنى آن را بدقت مطالعه و موارد مندرج در لیبل و بروشور را کاملاً رعایت فرمایید.
  • شرکت گیاه در قبال عواملى که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتى نمى پذیرد.
  • فروش، زمان و نحوه مصرف این کنه کش فقط با نسخه گیاه پزشک و از فروشگاه های معتبر دارای مجوز؛ مجاز است.