آفت کش ها, قارچ کش ها, محصولات

كوپراكسي كلرايد

اکسى کلرور مس (کوپر اکسى کلراید) WP 35%
COPPER OXYCHLORIDE WP 35%
Oral LD50 =700-800 mg/kg
بسته بندي: یک کیلویى

معرفی
اکسى کلرور مس قارچ کش و باکترى کش تماسى با اثر حفاظتى از گروه ترکیبات مسى Inorganic  است که توسط برگ، ساقه و ریشه جذب شده و موجب اختلال عمومى در متابولیسم سلولى و رسوب پروتئین ها در پاتوژن ها مى شود. آزاد شدن تدریجى یون مس در اکسى کلرور مس به مرور و به صورت آهسته مى باشد (کند رها شونده) که به همین دلیل داراى گیاه سوزى کمترى است. دوام قارچ کش هاى محافظتى به زمان مصرف، مقدار مصرف و شرایط آب و هوایى بستگى دارد. این ترکیب قارچ کش و باکتري کش حفاظتی بوده و به علت میل ترکیبی بالایی که با گروه کربوکسیل و آمین دارد با پروتئین ها واکنش داده و به عنوان یک عامل بازدارنده آنزیم عمل می کند، این ترکیب جذب اسپورهاي در حال جوانه زنی شده و تا زمانی که غلظت آن به حد کشندگی اسپور برسد موجب نابودي آن می گردد، ولی عمده اثر آن در ممانعت از جوانه زنی اسپورها و رشد قارچ است.

میزان و موارد مصرف:

نام محصول بیماری مقدار مصرف
درختان ميوه سردسیری بیماری مومیایی درختان میوه سردسیری ۳ در هزار
پيچيدگي برگ هلو ۳ در هزار
مركبات گموز مركبات دوغاب ۱ درصد
نخيلات پوسيدگي گل آذين نخیلات ۲ در هزار
سبزي و جاليز بادزدگی سیب زمینی ۳ در هزار
سفيدك کرکی گوجه‌فرنگي ۳ در هزار
سفیدک کرکی سبزی و جالیز ۱ تا ۲ کیلوگرم در هکتار

علاوه بر محصولات جدول فوق، اکسی کلرور مس براى کنترل بیماری های آتشك درختان ميوة دانه دار، بلايت گردو يا پوسيدگي مغز گردو، شانكر سيتوسپورایي درختان ميوه هسته دار و دانه سخت، بيماري غربالي درختان ميوه هسته دار، شانكر و سرخشكيدگي ناشي ازسيتوسپوراي دانه دارها، شانكر باكتريايي درختان ميوه هسته دار، لكه آجري بادام، لكه سياه يا آنتراكنوز گردو، سفيدك داخلي مو، شانكر باكتريايي ليموترش، پوسيدگي فيتوفتورايي ريشه و طوقه پسته (گموز)، اسكب انار، بيماري لكه طاووسي زيتون و پوسيدگي طوقه درگیاهان زینتی مصرف مى شود. (جهت اطلاع از جزئیات موارد اشاره شده به کتاب فهرست آفات، بیمارى ها و علف هاى هرز سازمان حفظ نباتات کشور که ستاره دار (*) مى باشند؛ مراجعه نمایید).

مدیریت کاربرد

 • اکسی کلرور مس قارچ کش مجاز در کشاورزي ارگانیک، براساس استاندارد براساس اتحادیه اروپا ۸۳۴/۲۰۰۷، ۸۸۹/۲۰۰۸ و همچنین استاندارد ارگانیک ملی ایران می باشد.
 • برخی از ارقام سیب و گلابی به این قارچ کش خصوصاً در هوای گرم حساس هستند. درصورت تمایل به سمپاشی در سطح کم (۱ تا ۲ درخت) آزمایش و در صورت کسب نتیجه مطلوب اقدام به سمپاشی شود.
 • روی برخی از واریته های سیب ممکن است ایجاد زنگار می کند.
 • در محیط های خنثی فقط پایدار است، ولی در برابر حرارت بصورت مخلوط با سایر قارچ کش ها و حشره کش های خنثی و یا قلیایی تجزیه شده و اکسید تولید می کند.
 • در فصل رشد از مصرف اکسی کلرور مس در هوای گرم، رطوبت بالا، اسپری با دز بالا و اختلاط با روغن های معدنی بیش از ۰/۵ درصد خودداری شود.
 • بهترین زمان مصرف، قبل از ظهور علائم بیماری روی گیاه و جهت پیشگیری از بروز بیماری است.
 • جمع آوري و سوزاندن برگ هاي آلوده ريخته شده و هرس شاخه هاي آلوده در پاييز قبل از سمپاشي اکسی کلرور مس توصيه مي گردد.
 • براى زنبور عسل کم خطر(به شرطی که مستقیم روی آنها پاشیده نشود) و براى ماهى ها و دیگر آبزیان خطرناك است.

 

ملاحظات

 • در صورت مصرف قارچ کش براى مواردى که در کشور ثبت نشده اند، زیر نظر کارشناسان گیاهپزشکى مدیریت حفظ نباتات استان در سطح کم آزمایش و در صورت موفقیت و عدم عارضه مصرف شود.
 • طبق نظر کارشناس گیاه پزشک و بر اساس موازین پیش آگاهى مصرف شود.
 • به منظور جلوگیرى از پدیده مقاومت این قارچ کش در تناوب با سایر قارچ کش ها استفاده شود.
 • از اختلاط آن با آفت کش ها و کود هاى شیمیایى خوددارى و قبل از هر گونه اقدامى با کارشناس گیاه پزشک مشورت شود.
 • قبل از مصرف، برچسب محصول وکاتالوگ فنى آن را بدقت مطالعه و موارد مندرج در لیبل و بروشور را کاملاً رعایت فرمایید.
 • شرکت گیاه در قبال عواملى که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتى نمى پذیرد.
 • فروش، زمان و نحوه مصرف این قارچ کش/ باکتری کش فقط با نسخه گیاه پزشک و از فروشگاه های معتبر دارای مجوز؛ مجاز است.