قارچ کش ها, محصولات

پروپيكونازول

پروپیکونازول EC 25%
Propiconazole EC 25%
Oral LD50 = 1517 mg/kg
بسته بندی: نیم لیتری

معرفی:

پروپيكونازول قارچ کش سيستميك با اثر حفاظتي و درمانی با خاصیت جابجایی و حرکت از برگ به ریشه و عکس آن از طریق آوندهای چوبی به بالا می باشد. این قارچ کش از گروه شیمیایی تریازول ها بوده که علیه طیف وسیعی از بیماری های قارچی استفاده می شود. پروپیکونازول از دی متیلاسیون استروئیدها در قارچ ها جلوگیری می کند. محل اثر پروپیکونازول، دي‌متيلاسيون C-14 در حين بيوسنتز ارگوسترول و حركت به سمت تجمع استرول‌هاي C-14 متيل مي‌باشد. به این ترتیب که فقدان اين استرول هاي نرمال، رشد قارچ‌ها را ابتدا كاهش و سپس متوقف مي‌سازد، به ويژه از حمله اين قارچ‌ها به بافت ميزبان جلوگيري مي‌ نماید. بنابراين پروپيكونازول بيشتر به صورت ممانعت كننده رشد مورد استفاده قرار مي‌گيرد تا كشندگی و نابودی قارچ های زیان آور. این قارچ کش توسط بافت های گیاهان میزبان جذب شده و بصورت سیستمیک در گیاه پخش می شود، حرکت سیستمیکی در گیاه بیشتر به سمت بالاست ؛ یعنی از ریشه به برگ و یا از برگ های پایین تر به برگ های بالاتر بوده، ولی بطور جزئی حرکت به سمت پایین نیز انجام می شود.

میزان و موارد مصرف :

محصول بیماری میزان مصرف
برنج شیت بلایت ۱ لیتر در هکتار (به صورت محلول پاشی و در صورت آلودگی ۲۰% از ساقه های برنج)
 

گندم

فوزاریوم خوشه ۱ لیتر در هکتار (حداقل یک نوبت سم پاشی در مرحله اوایل گل دهی و در صورت نیاز، تکرار سم پاشی به فاصله ۷ روز)
زنگ ۰/۵ لیتر در هکتار

علاوه بر موارد ثبت شده جدول فوق، قارچ کش پروپیکونازول برای مبارزه با سیاهک هندی گندم و سفیدک پودری گندم و جو نیز توصیه شده است. جهت اطلاع از جزئیات موارد اشاره شده به کتاب فهرست آفات، بیمارى ها و علف هاى هرز سازمان حفظ نباتات کشور که ستاره دار (*) مى باشند؛ مراجعه نمایید.

مدیریت کاربرد

 • در هنگام سمپاشی محصول هدف خصوصاً تمام اندام های گیاه در قسمت پایین و همچنین اندام های بالایی گیاه به محلول سمی آغشته شود تا آسان تر به نقطه اثر برسد.
 • اثرات زیان آوری بر عوامل میکروبی خاک ندارد.
 • حرکت این قارچ کش در خاک محدود است و شسته شدن آن در خاک های اسیدی و دارای مواد معدنی یا آلی به محدوده ۵ تا ۷ سانتی متری در سطح خاک محدود می شود.
 • برای کنترل سیاهک هندی گندم بصورت محلول پاشی در زمانی که ۸۰ % بوته ها به سنبله رفته اند، اقدام به محلول پاشی شود.
 • برای کنترل فوزاریوم به میزان یک لیتر در هکتار حداقل یک نوبت محلول پاشی در مرحله اوایل گلدهی و در صورت نیاز تکرار سمپاشی یک هفته بعد مصرف شود.
 • برای کنترل زنگ غلات به میزان یک لیتر در هکتار به محض ظهور اولین علائم سورها روی برگ پرچم مصرف شود.
 • برای کنترل سوختگی غلاف برنج به میزان یک لیتر در هکتار بصورت محلول پاشی در صورت آلودگی ۲۰ تا ۳۰ درصد از ساقه های برنج مصرف شود.
 • برای کنترل سیاهک آشکار نیشکر، قلمه قبل از کاشت در محلول دو در هزار سم فرو برده شود.
 • بهترین نتیجه سمپاشی در مراحل اولیه بیماری حاصل می شود.

ملاحظات

 • در صورت مصرف قارچ کش براى مواردى که در کشور ثبت نشده اند، زیر نظر کارشناسان گیاهپزشکى مدیریت حفظ نباتات استان در سطح کم آزمایش و در صورت موفقیت و عدم عارضه مصرف شود.
 • طبق نظر کارشناس گیاه پزشک و بر اساس موازین پیش آگاهى مصرف شود.
 • به منظور جلوگیرى از پدیده مقاومت این قارچ کش در تناوب با سایر قارچ کش ها استفاده شود.
 • از اختلاط آن با آفت کش ها و کود هاى شیمیایى خوددارى و قبل از هر گونه اقدامى با کارشناس گیاه پزشک مشورت شود.
 • قبل از مصرف، برچسب محصول وکاتالوگ فنى آن را بدقت مطالعه و موارد مندرج در لیبل و بروشور را کاملاً رعایت فرمایید.
 • شرکت گیاه در قبال عواملى که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتى نمى پذیرد.
 • فروش، زمان و نحوه مصرف این قارچ کش فقط با نسخه گیاه پزشک و از فروشگاه های معتبر دارای مجوز؛ مجاز است.