سم، کود (دوگانه), کودها, محصولات

بیوماتس گرو

بیوماتس گرو ۲۰-۳۰-۰

شماره ثبت کودی: ۷۹۲۹۹
نوع بسته بندی: یک لیتری

معرفی

 • زود رسی و بهبود کیفیت محصول
 • جلوگیری از ریزش گل و میوه
 • افزایش وزن و یکنواختی اندازه میوه

ترکیبات:

عناصر فسفرقابل جذب (P2O5) پتاسیم محلول در آب (K2O)
میزان (W/V) %۳۰ %۲۰

توصیه مصرف:

نام محصول کود آبیاری محلول پاشی
باغی ۳-۷ لیتر در در هکتار ۲ لیتر در هزار لیتر آب
زراعی ۲-۴ لیتر در هکتار ۲-۳ لیتر در هکتار
سبزی و صیفی ۳-۵ لیتر در هکتار ۲-۳ لیتر در هکتار
گلخانه ۱-۲ لیتر در هزار متر مربع ۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب

 ملاحظات:

 • بیوماتس گرو با اکثر حشره کش­ ها و قارچ کش­ های غیر از دیکوفول و دیمتوآت، روغن­ ها و سموم مسی سازگار می­ باشد. این کود را می ­توان یک هفته قبل یا سه هفته بعد از مصرف قارچ کش­ های مسی و روغن­ ها مورد استفاده قرار داد.
 • در صورت بستن کریستال و یخ زدگی در دمای محیط قرار دهید.
 • برای اثر گذاری بهتر از محلول پاشی در شرایط نامساعد آب و هوایی خودداری شود.
 • بهترین زمان محلول پاشی، صبح زود یا بعد از ظهر قبل از غروب آفتاب می‌باشد.
 • دز پایین برای مصرف در ابتدای مرحله رشد گیاه و دز بالا برای مصرف در مرحله رشد کامل برگ‌هاست.
 • برای به دست آمدن نتیجه بهتر، در صورت امکان محلول پاشی باید هر چه زودتر در ابتدای فصل و در زمانی که برگ کافی برای جذب مواد غذایی وجود دارد انجام شود.
 • مقادير توصيه شده فوق كلی می باشد، ميزان واقعی مصرف با توجه به سن گياه، شدت كمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ) و شرایط محيطی، با مشورت كارشناسان ذيصلاح تعيين گردد.
 • از محلول پاشی طی دوره گرده افشانی و گلدهی خودداری شود.
 • در صورت اختلاط با سایر کودها یا سموم، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.