سم، کود (دوگانه), کودها, محصولات

گیافوس ۷۵ 

گیافوس ۷۵
Gyaphos 75

شماره ثبت کودی: ۸۲۶۸۱
نوع بسته بندی: یک لیتری

معرفی

 • جلوگیری از ریزش گل و میوه
 • زودرسی و بهبود کیفیت محصول
 • بهبود ماندگاری و انبارداری میوه
 • افزایش وزن و یکنواختی اندازه میوه
 • تغذیه گیاه و کنترل بیماری ها به طور همزمان

ترکیبات:

عناصر فسفر قابل استفاده (P2O5) پتاسیم محلول در آب (K2O)
میزان (W/V) %۳۵ %۳۸

توصیه مصرف:

نام محصول کود آبیاری محلول پاشی
زراعی ۲-۴ لیتر در هکتار ۱-۲ لیتر در هکتار
باغی ۴-۶  لیتر در هکتار ۲-۵ لیتر در هزار لیتر آب
گلخانه ۴-۶ لیتر در هکتار ۲-۵ لیتر در هزار لیتر آب
سبزی وصیفی ۳-۵ لیتر در هکتار ۲-۳ لیتر در هکتار

ملاحظات:

 • بهترین زمان محلول پاشی، صبح زود یا بعد از ظهر قبل از غروب آفتاب می‌باشد.
 • دز پایین برای مصرف در ابتدای مرحله رشد گیاه و دز بالا برای مصرف در مرحله رشد کامل برگ‌هاست.
 • برای به دست آمدن نتیجه بهتر، در صورت امکان محلول پاشی باید هر چه زودتر در ابتدای فصل و در زمانی که برگ کافی برای جذب مواد غذایی وجود دارد انجام شود.
 • مقادير توصيه شده فوق كلی می باشد، ميزان واقعی مصرف با توجه به سن گياه، شدت كمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ) و شرایط محيطی، با مشورت كارشناسان ذيصلاح تعيين گردد.
 • از محلول پاشی طی دوره گرده افشانی و گلدهی خودداری شود.
 • در صورت اختلاط با سایر کودها یا سموم، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
 • گیافوس ۷۵ برای کنترل بیماری بوته میری، پوسیدگی ریشه در گیاهان بایستی در مراحل اولیه یعنی پس از سبز شدن و یا در مرحله نشا کردن مصرف می شود و در طول فصل نیز تکرار می شود.
 • فاصله زمانی بین مصرف فسگارد و ترکیبات مسی حداقل یک هفته می باشد.
 • جهت کنترل بیماری های گموز، برگ و تنه درختان را با دز ۲/۵ در هزار در دو تا سه نوبت به فاصله ۴-۳ هفته محلول پاشی نمایید.