پهن برگ کش

مکوپروپ پی

public

مکوپروپ پی + دیکلروپروپ پی + ام سی پی ای (دوپلسان سوپر) ۷۰% پودر با قابلیت تر شوندگی Mecoprp + Dichlorprop-p + MCPA 70% WP علف کشی انتخابی و سیستمیک برای کنترل علف­های هرز پهن برگ مزارع گندم معرفی: این علف کش با نام تجاری دوپلسان سوپر در بازار یافت …

توضیحات بیشتر »

بن سولفورون متيل

public

نام عمومي: Bensulfuron- methyl                             درجه سمیت: LD50>5000mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۶۰% DF دوره كارنس: — معرفی: اين علف كش در بازار با نام تجاري لونداكس Londax 60% DF وجود دارد. بن سولفورون متيل علف كشي است از گروه …

توضیحات بیشتر »

توفوردي+ ام سي پ آ

2,4-D-+-MCPA-2

نام عمومي: ۲٫۴D + MCPA                                        درجه سمیت: LD50:700-1160 mg/kg (ام سی پی ای)  درجه سمیت: LD50:949 mg/kg (تو فور دی) فرمولاسيون شركت گياه: ۶۷٫۵% SL معرفی: اين علف كش در بازار با نام …

توضیحات بیشتر »

تري بنورون متيل

tribenuron-methyl-2

نام عمومي: Tribenuron-methyl درجه سمیت: LD50=5000mg/kg                     فرمولاسيون شركت گياه: ۷۵% DF                              دوره كارنس: — اين علف كش در بازار با نام تجاري گرانستار و اكسپرس Granstar & Express (75% DF) وجود دارد گرانستار علف كشي سيستميك و انتخابي از گروه سولفونيل …

توضیحات بیشتر »

پیریدیت

public

نام عمومي: Pyridate درجه سمیت: LD50>2000mg/kg                                              فرمولاسيون شركت گياه: ۶۰% EC ماندگاری در خاک: ۶ هفته علف کشی انتخابی برای کنترل علف­های هرز پهن برگ مزارع نخود دیم معرفی: این علف کش با نام تجاری لنتاگران در …

توضیحات بیشتر »

بروموکسینیل اکتانوآت + ام سی پی ای + اتیل هگزیل استر ۴۰% امولسیون

public

MCPA – Ethylexylester + Bromoxyniloctanoate 40% EC علف کشی انتخابی با قدری فعالیت سیستمیک برای کنترل علف­های هرز پهن برگ یکساله مزارع گندم معرفی: این علف کش با نام تجاری برومایسید سوپر در بازار یافت می­شود. علف کشی انتخابی با قدری فعالیت سیستمیک برای کنترل علف­های هرز پهن برگ یکساله …

توضیحات بیشتر »

بنتازون

public

نام عمومي: Bentazone sodium درجه سمیت:  LD50>1000mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۴۸% SL                               ماندگاری در خاک: ۶ هفته اين علف كش در بازار با نام تجاري بازاگران Basagran %48 SL وجود دارد. بنتازون علف كشي است از گروه بنزوتياديازينون كه داراي خاصيت تماسي و انتخابي بوده و جهت كنترل علف­هاي هرز …

توضیحات بیشتر »
http://www.20script.ir