باریک برگ کش

هالوكسي فوپ ـ آرـ متيل

نام عمومي: Haloxyfop-R-methyl درجه سمیت: LD50:337 mg/kg                         فرمولاسيون شركت گياه: EC ۸/۱۰ % دوره كارنس: ۲۸ روز معرفی: اين علف كش در بازار با نام تجاري گالانت سوپر (Gallant Supper 10/8 EC) وجود دارد. علف‌كشي از گروه ۲ و ۴ آريلوكسي …

توضیحات بیشتر »

نیکوسولفورون

نام عمومي: Nicosulfuron درجه سمیت: LD50>5000mg/kg                                       فرمولاسيون شركت گياه: ۴% SC  ماندگاری در خاک: ۶ هفته علف کشی انتخابی، سیستمیک برای کنترل علف­های هرز نازک برگ ذرت معرفی: این علف کش در بازار با نام تجاری کروز یافت می­شود. نیکوسولفورون …

توضیحات بیشتر »

كلودينافوپ پروپارژيل

نام عمومي: Clodinafop- propargyl درجه سمیت: LD50:1392-2271 mg/kg                       فرمولاسيون شركت گياه: ۸% EC  دوره كارنس: ۵ تا ۲۰ روز   معرفی: اين علف كش در بازار با نام تجاري تاپيك Topik (8%EC) وجود دارد. تاپیک علف كش سيستميك و انتخابي از …

توضیحات بیشتر »

ستوكسيديم

نام عمومي: Sethoxydim درجه سمیت: LD50:3200-2676 mg/kg                                 فرمولاسيون شركت گياه: ۱۲٫۵ % OEC دوره كارنس: —   معرفی: اين علف كش در بازار با نام تجاري ستوكسيديم گياه OEC12.5% وجود دارد. ستوكسيديم علف كش سيستميك انتخابي …

توضیحات بیشتر »

فنوكساپروپ پي اتيل

نام عمومي: Fenoxaprop-p-ethyl درجه سمیت: LD50:3150-4000mg/kg         فرمولاسيون شركت گياه: ۷٫۵% EW-12%EC دوره كارنس: —   معرفی: اين علف كش در بازار با نام تجاري پوماسوپر Puma super 7.5%EW و ويپ سوپر Whip super ۱۲% EC وجود دارد. فنوكساپروپ پي اتيل علف كشي انتخابي و سيستميك و تماسي از گروه آريلوكسي …

توضیحات بیشتر »
http://www.20script.ir