برگزاری مراسم طرح مکانیزاسیون نشاء برنج ارگانیک در ایستگاه تحقیقات زراعی بایع کلا مازندران

این مراسم با حضور معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مهندس عزیزالله شهیدی فر، رئیس مرکز کارآفرینی موسسه مهندس صالحی مقدم ،رئیس مرکز مجتبی محمودی و معاونین ،نماینده ولی فقیه ،در روز چهار شنبه  ۹۶/۲/۱۳ تشکیل گردید.
حدود ۳۱ هکتار برنج ارگانیک در ایستگاه بایکلا در حال نشاء است. در این استان ۲۱۰ هزار هکتار از اراضی استان به اراضی شالیزاری اختصاص‌یافته است که از این مقدار ، یک‌میلیون و ۳۰۰هزار تن برنج تولید می‌شود.

در این نشست مشخصات فنی بیولوژیک پانورامیکس به مسئولین ذیربط معرفی و از رشد مناسب و ریشه های قوی که این ماده نشا تولید نموده بود ابراز خرسندی کرده و نسبت به ادامه کار بیولوژیک و محصولات ارگانیک این شرکت در استان ابراز علاقه مندی نمودند، همچنین  در خصوص طرح های انجام گرفته در استان مازندران خصوصا دشت ناز ساری مطالب فنی و اجرایی مطرح و مورد استقبال مدعوین قرار گرفت.

S_960213_ (1) S_960213_ (7)S_960213_ (2) S_960213_ (3) S_960213_ (4) S_960213_ (5) S_960213_ (6) S_960213_ (8) S_960213_ (9) S_960213_ (10) S_960213_ (11) S_960213_ (12) S_960213_ (13) S_960213_ (14)

http://www.20script.ir