پی متروزین

pymethrozin-2نام عمومي: Pymetrozine                                 

درجه سمیت: LD50: 5820 mg/kg

فرمولاسيون شركت گياه: WP 25%             

 

معرفی:

حشره کشی از گروه تریازین­ها می­باشد. شته کش انتخابی، به صورت سیستمیک در داخل گیاه حرکت کرده و از طریق فلج کردن خرطوم شته مانع تغذیه آن می‌شود و سبب می‌شود شته‌ها یک تا چهار روز بعد به خاطر گرسنگی از بین بروند. این سم شته­های مقاوم به سموم فسفره آلی و کارباماتی را کنترل می­کند.

راهنمای کاربرد:

نام محصول

نام آفت مقدار کاربرد
سبزی و جالیز سفید بالک گلخانه

۱ کیلوگرم در هکتار

توتون

سفید بالک گلخانه ۱ کیلوگرم در هکتار
درختان جنگلی و گیاهان زینتی کنه تار عنکبونی

۲ در هزار

خرما

کنه گرد آلود خرما ۲ تا ۲٫۵ در هزار
مرکبات کنه قرمز، کنه زرد شرقی

۲ در هزار

 

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
  • شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.

 

http://www.20script.ir