هگزاكونازول

نام عمومي: Hexaconazole                     

درجه سمیت: LD50:2189mg/kg

فرمولاسيون شركت گياه: ۵% SC                

دوره كارنس: ۲۱ تا ۷ روز

 

معرفی:

اين قارچ كش در بازار با نام تجاري آنويل Anvil (5%SC) موجود مي‌باشد. اين قارچ‌كش از گروه شيميايي تريازول‌ها بوده كه داراي خاصيت سيستميك با اثر حفاظتي و معالجه‌اي، موثر بر عليه سفيدك سطحي مي‌باشد، كه به صورت‌هاي  OL,SC,SGفرموله مي‌شود. اين قارچ‌كش همچنين براي بلايت و زنگ سيب و سفيدك پودري در انگور استفاده مي‌گردد. علاوه بر اين روي موز، كدوئيان، فلفل و ديگر محصولات نيز استفاده مي‌شود. اين قارچ كش از گروه تريازول مي‌باشد كه طيف وسيعي از قارچ‌ها به ويژه آسكومايست‌ها و بازيديومايست‌ها را كنترل مي‌كند. هگزاكونازول با مشاهده اولين علائم آلودگي مصرف شده و در صورت لزوم تكرار مي‌گردد.

 

مكانيسم اثر:

هگزاکونازول قارچ كشي سيستميك با اثر حفاظتي و معالجه‌اي است. هگزاکونازول از بيوسنتز ارگوسترول در قارچ‌ها (عموماً آسكوميستها و بازيديوميستها) جلوگيري مي‌كند. ممانعت كننده دي متيلاسيون استروئيدهاست. بعد از ۵۰ روز از هرس اوليه دما بطور قابل ملاحظه‌اي پايين آمده و گسترش قارچ در اين بازه زماني زياد مي‌باشد و بنابراين همين زمان، موقع مناسبي براي استفاده از قارچ‌كش‌هاي سيستميك مي‌باشد.

 

موارد مصرف:

هگزاکونازول دامنه وسيعي از قارچ‌ها را به ويژه آسكومايستها و بازيديومايستها بر روي محصولاتي مثل سيب، مو، قهوه، پسته، موز، كدو و فلفل كنترل مي‌كند. بر روي سفيدك پودري Podosphaera leucotrichaو اسكب  venturia inaequalis در سيب،  Guignardia bidwellii و سفيدك پودري انگور Uncinula necator، زنگ  Hemileia vastatrix در قهوه و لكه برگي.  Cercospora spp.در بادام زميني به ميزان ۱۵ تا ۲۵۰ ميلي‌ليتر در هكتار مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بر روي سفيدك پودري.Erysiphe sppو زنگ Uromyces pisiبر روي نخود فرنگي بلاست برنج Pyricularia oryzae، آلترناريا در توتون و سفيدك پودري Erysiphe cichoriacearumدر گوجه‌فرنگي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. دوره كارنس آن براي سيب و گلابي و زردآلو ۲۱ روز و براي انگور ۱۴ روز و براي گوجه‌ و فلفل ۷ روز و نخود ۸ روز مي‌باشد.

 

سازگاري و اختلاط:

در زمان استفاده از هگزاكونازول و بعد از آن، محلول‌پاشي هيچ قارچ كش ديگري نبايد انجام شود. در صورت استفاده صحيح خسارتي وارد نمي‌كند و فقط بر روي يك ‌گونه سيب آمريكايي صدمات گزارش شده است.

 

موارد توصيه هگزاكونازول در محصولات كشاورزي:

نام محصول

نام بيماري مقدار مصرف زمان مصرف
انگور سفيدك سطحي (پودري) ۰٫۲۵ در هزار

با مشاهده اولين علائم آلودگي و در صورت لزوم ۱۸-۱۴ روز بعد تكرار شود.

 

موارد مصرف در سایر کشورها:
كنترل طیف وسیعی از قارچ‌های بیماریزای گیاهی به ویژه آسكومیست‌ها و بازیدیومیست‌ها مانند سفیدك پودری Podosphaera leucotricha و لكه سیاه سیب Venturia inaequalis، پوسیدگی سیاه Guignardia bidwellii  و سفیدك سطحی انگور Uncinula necator، زنگ قهوه Hemileia vastatrix، لكه‌برگی سركوسپورایی بادام زمینی  Cercospora spp و غیره.

 

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
  • شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.

 

 

http://www.20script.ir