علف کش ها

آترازين

نام عمومي: Atrazine درجه سمیت: LD50:1869 mg/kg                                      فرمولاسيون شركت گياه: ۸۰% WP                          دوره كارنس: — معرفی: اين علف كش در بازار با نام تجاري گزاپريم Gesaprim 80% WP  وجود دارد. آترازین علف كشي سيستميك …

توضیحات بیشتر »

ای پی تی سی

نام عمومي: EPTC درجه سمیت: LD50>2000mg/kg                       فرمولاسيون شركت گياه: ۸۲% EC علف کشی انتخابی، سیستمیک برای کنترل علف­های هرز یونجه، شبدر، اسپرس و ذرت معرفی: ای پی تی سی علف کشی سيستميک و انتخابی از گروه تيوکاربامات است، که دارای …

توضیحات بیشتر »

اگزادیازون

نام عمومي: Oxadiazon درجه سمیت:  LD50> 5000 mg/kg                          فرمولاسيون شركت گياه: ۱۲% SL                          ماندگاری در خاک: ۳ تا ۶ ماه   معرفی: اين علف كش در بازار با نام تجاري رونستار (Ronstar 12% SL, 25% EC) وجود دارد. اگزادیازون …

توضیحات بیشتر »

اتالفلورالین ۳۳% امولسیون

نام عمومی: Ethalfluralin 33% EC درجه سمیت: LD50=5000mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۴۸% SL     نیمه عمر: ۱ تا ۲ روز علف کش انتخابی برای کنترل علف­های هرز پنبه، آفتابگردان و سویا معرفی: اتالفلورالین علف کشی انتخابی از گروه دی نیتروآنیلین بوده و در بازار با نام تجاری سونالان وجود دارد. این …

توضیحات بیشتر »

بنتازون

نام عمومي: Bentazone sodium درجه سمیت:  LD50>1000mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۴۸% SL                               ماندگاری در خاک: ۶ هفته اين علف كش در بازار با نام تجاري بازاگران Basagran %48 SL وجود دارد. بنتازون علف كشي است از گروه بنزوتياديازينون كه داراي خاصيت تماسي و انتخابي بوده و جهت كنترل علف­هاي هرز …

توضیحات بیشتر »
http://www.20script.ir