بایگانی برچسب: هگزی تيازوكس

هگزی تيازوكس

hexythiazox 2

نام عمومي: Hexythiazox                                  درجه سمیت: LD50> 5000mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۱۰% EC               دوره كارنس: ۱۴-۳ روز   معرفی: اين آفت كش در بازار با نام تجاري نيسورون Nissorun 10%EC وجود دارد. هگزی گيازوكس كنه‌كشي تماسي و گوارشي از گروه شيميايي ايزوتيازوليدين بوده كه به صورت مايع امولوسيون شونده …

توضیحات بیشتر »
http://www.20script.ir