محصولات بیولوژیک

اسپیکال (SPICAL)

کنه شکارگر Neoseiulus californicus(Amblyseius californicus) بسته بندی: بطری ۵۰۰ میلی لیتری با در پوش قابل تنظیم، حاوی ۲۵۰۰۰ کنه شکارگر (تمام سنین متحرک) همراه با مواد حامل بی اثر.   آفات هدف: این کنه شکارگر به تمام مراحل زندگی کنه دو نقطه­ای (Tetranychus urticae) و کنه درختان میوه (Panonychus ulmi)، …

توضیحات بیشتر »

اسپایدکس (SPIDEX)

کنه شکارگرPhytoseiuluspersimilis بسته بندی: بطری ۱۰۰ میلی لیتری با درپوش قابل تنظیم، حاوی ۲۰۰۰ کنه بالغ و همراه با خاک اره.   آفات هدف: این کنه شکارگر به تمام مراحل زندگی کنه دو نقطه­ای (Tetranychusurticae) حمله می­مند. ترجیحاً به مراحل جوان کنه دو نقطه­ای حمله می­کند. این کنه شکارگر فقط …

توضیحات بیشتر »

ارویپار (ERVIPAR)

شرزنبور پارازیتوئیدAphidius ervi بسته بندی: بطری ۱۰۰ میلی لیتری، حاوی ۵۰۰ عدد از شته­های مومیایی شده (پارازیت شده) یا بسته بندی بزرگتر حاوی ۵۰۰۰ شته مومیایی همراه با گندم سیاه.   آفات هدف: هدف این زنبور پارازیتوئید شته­ها، خصوصاً شته سیب زمینیMacrosiphium euphorbiae، شته سیب زمینی گلخانه Aulacorthumsolani، شته تنباکو …

توضیحات بیشتر »

ارکال (ERCAL)

زنبور پارازیتوئید Eretmoceruseremicus بسته بندی: در هر بسته حاوی ۱۰ نوار کاغذی که هر کدام دارای ۵ کارت می­باشند.این محصول حاوی شفیره مگس سفید پارازیت شده است، که از آن­ها ۳۰۰۰ زنبور پارازیتوئید بیرون می­آید.بسته‌بندی بزرگتر آن حاوی ۵۰ نوار کاغذی که از آن‌ها ۱۵۰۰۰ زنبور پارازیتوئید خارج می‌شود.   …

توضیحات بیشتر »
http://www.20script.ir