محصولات بیولوژیک

میگلیفوس (MIGLYPHUS)

زنبور پارازیتوئیدDiglyphusisaea بسته بندی: بطری ۱۰۰ میلی لیتری، حاوی۵۰۰  حشره بالغ.   آفات هدف: این زنبورها به تمام مراحل لاروی مینوز حمله کرده ولی لاروهای سن دوم و سوم را ترجیح می­دهد.   راهنمای مصرف: جدول ذیل با نرخ رهاسازی ذکر شده بصورت مبنا ارائه شده، بنابراین نرخ رهاسازی و …

توضیحات بیشتر »

میریکال (MIRICAL)

سن شکارگرMacrolophuscaliginosus بسته بندی: بطری ۱۰۰ میلی لیتری، حاوی ۵۰۰ حشره بالغ و نمف مخلوط شده با خاک اره.   آفات هدف: این سن شکارگر به تمام مراحل زیستی سفید بالک گلخانه (Trialeurodesvaporariorum) و سفید بالک تنباکو (Bemisiatabaci)و ترجیحاً به تخم و لارو آن­ها حمله می­کند. همچنین از کنه دو …

توضیحات بیشتر »

مایکوتال (MYCOTAL)

قارچ بیمارگر حشرات (Lecanicilliumlecanii)Lecanicilliummuscarium بسته بندی: بسته­های ۵۰۰ گرمی در جعبه مقوایی.   آفات هدف: به لارو سفید بالک حمله می­کند و بر روی لارو تریپس نیز موثر است.   آماده سازی محلول: مقدار مورد نیاز از مایکوتال را با آب (۱۵ تا ۲۰ درجه سانتی گراد) مخلوط کنید و …

توضیحات بیشتر »

سورسکی – مایت (SWIRESKI-MITE)

کنه شکارگر Amblyseiusswirskii بسته بندی: بطری ۵۰۰ میلی لیتری با در پوش قابل تنظیم، حاوی ۵۰۰۰۰ که شکارگر (نمف و بالغ) مخلوط شده با ورمیکولیت. احتیاط: در صورت رهاسازی این محصول به روش ماشینی توصیه می­شود از ماسک استفاده شود، زیرا استنشاق این محصول ممکن است باعث ایجاد حساسیت گردد. آفات …

توضیحات بیشتر »

سورسکی – مایت پلاس (SWIRESKI- MITE PLUS)

کنه شکارگر Amblyseiusswirskii بسته بندی: بسته­ های کاغذی با قلاب، حاوی ۲۵۰ کنه شکارگر به علاوه کنه انباری (همه سنین) مخلوط شده با سبوس، ۱۰۰ یا ۵۰۰ بسته کاغذی در هر جعبه.   آفات هدف: لارو جوان گونه­های مختلف تریپس. لارو و تخم سفید بالک (TrialeurodesvaporariorumوBemisiatabaci)، سورسکی مایت پلاس برای گروه …

توضیحات بیشتر »

تریپور – ال (THRIPOR – L)

سن شکارگر Oriuslaevigatus بسته بندی: بطری ۱۰۰ میلی لیتری، حاوی ۱۰۰۰سن شکارگر (پوره و بالغ) مخلوط شده با سبوس گندم سیاه و مقداری ورمیکولیت.   آفات هدف: این سن شکارگر از لاروها و حشرات بالغ گونه­های مختلف تریپس تغذیه می­کند. همچنین در صورت عدم حضور تریپس می­تواند با تغذیه از شته­ها، …

توضیحات بیشتر »

آفیدند (APHIDEND)

پشه گالAphidoletesaphidimyza بسته بندی: بطری ۱۰۰ میلی‌لیتری، حاوی شفیره سیاه همراه با ورمیکولیت که از آن ۱۰۰۰ پشه گال خارج می­شود. همچنین بسته بندی­های بزرگتری نیز وجود دارد ۵۰۰ میلی‌لیتری، که حاوی ۱۰۰۰۰ پشه گال هستند.   آفات هدف: پشه گال به گروه وسیعی از انواع شته­ها حمله می­کند. رهاسازی  …

توضیحات بیشتر »

آفیپار (APHIPAR)

زنبور پارازیتوئید Aphidiuscolemani بسته بندی: بطری ۱۰۰ میلی لیتری، حاوی شته­های مومی شده (پارازیت شده) همراه با خاک اره که از آن ۵۰۰ زنبور پارازیتوئید خارج می­شود. همچنین بسته بندی­های بزرگتر، بطری­های ۵۰۰ میلی لیتری که از آن­ها ۵۰۰۰ زنبور پارازیتوئید خارج می­شود.   آفات هدف: آفت هدف این زنبور پارازیتوئید، …

توضیحات بیشتر »

انرمیکس (ENERMIX)

زنبور پارازیتوئید Encarsiaformosa+Eretmoceruseremicus بسته بندی: در هر بسته حاوی ۱۰ نوار کاغذی که هر کدام دارای ۵ کارت می­باشند.این محصول حاوی شفیره سفید بالک (مگس سفید) پارازیت شده است، که از آن­ها ۳۰۰۰ زنبور پارازیتوئید بیرون می­آید.بسته‌بندی بزرگتر آن حاوی ۵۰ نوار کاغذی که از آن‌ها ۱۵۰۰۰ زنبور پارازیتوئید خارج …

توضیحات بیشتر »

ان-استریپ (EN- STRIP)

زنبور پارازیتوئید Encarsiaformosa بسته بندی: در هر بسته حاوی ۱۰ نوار کاغذی که هر کدام دارای ۵ کارت می­باشند.این محصول حاوی شفیره سفید بالک پارازیت شده است، که از آن­ها ۳۰۰۰ زنبور پارازیتوئید بیرون می­آید.برای استفاده در محل­هایی که نیاز به رهاسازی بیشتر دارند کارت­هایی با نصف این میزان نیز …

توضیحات بیشتر »
http://www.20script.ir