کنه کش ها

هگزی تيازوكس

نام عمومي: Hexythiazox                                  درجه سمیت: LD50> 5000mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۱۰% EC               دوره كارنس: ۱۴-۳ روز   معرفی: اين آفت كش در بازار با نام تجاري نيسورون Nissorun 10%EC وجود دارد. هگزی گيازوكس كنه‌كشي تماسي و گوارشي از گروه شيميايي ايزوتيازوليدين بوده كه به صورت مايع امولوسيون شونده …

توضیحات بیشتر »

فنازاكوئين

نام عمومي: Fenazaquin                                    درجه سمیت: LD50134mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۲۰% SC                              معرفی: اين آفت كش در بازار با نام تجاري پرايد  Pride (20% SC) وجود دارد. فنازاكوئين ۲۰% سوسپانسيون كنه كشي است تماسي با تاثير ضربه‌اي، سريع و با مدت اثر طولاني كه كنه‌ها را در …

توضیحات بیشتر »

فن پيروكسي ميت

نام عمومي: Fenpyroximate                    درجه سمیت: LD50: 6789-7193 mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۵% SC                           دوره كارنس: ۱۴ روز   معرفی: اين آفت كش در بازار با نام تجاري ارتوس Ortus 5% SC وجود دارد. فن پیروکسی میت كنه كشي از گروه شيميايي فنوكسي پيرازول­ها   (Phenoxypyrazol)بوده كه با خاصيت تماسي و …

توضیحات بیشتر »

فن پروپاترین

نام عمومي: Fen- Propathrin                             درجه سمیت: LD50: 70.6 mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: EC 10%                           معرفی: اين آفت كش در بازار با نام تجاري دانيتول Danitol 10% EC وجود دارد. فن پروپاترین حشره‌كش و كنه‌كش پيريتروئيدي با خاصيت غير سيستميك و اثر تماسي و گوارشي مي‌باشد كه به صورت …

توضیحات بیشتر »

تترادیفون

نام عمومی: Tetradifon درجه سمیت: LD50>14700 mg/kg فرمولاسیون شرکت گیاه: EC 7.5%   معرفی: کنه کشی از گروه دی فنیل؛ غیر سیستمیک با اثر طولانی که داخل بافت گیاه نفوذ کرده بر تخم و مراحل غیر بالغ اثر گذاشته و غیر مستقیم سبب عقیم شدن حشره ماده می­شود و علیه …

توضیحات بیشتر »

پروپارژيت

نام عمومي: Propargite                                      درجه سمیت: LD50: 2800mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۵۷% EW   معرفی: اين آفت كش در بازار با نام تجاري اومايت Omite 57% EW وجود دارد. اين تركيب از گروه سموم گوگرد دار و خانواده سولفيت استرها بوده كه داراي خاصيت تماسي قوي و دوام طولاني مدت …

توضیحات بیشتر »

آزوسيكلوتين

نام عمومي: Azocyclotin                                   درجه سمیت: LD50: 209mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۲۵% WP                        دوره كارنس: ۱۵ روز   معرفی: اين آفت كش در بازار با نام تجاري پروپال Peropal وجود دارد. اين تركيب جزء کنه کش­های اورگانوتين  (organotin) بوده كه داراي اثر طولاني مدت و خاصيت تماسي مي‌باشد. آزوسیکلوتین كنه‌كشي اختصاصي با …

توضیحات بیشتر »

آبامكتين

نام عمومي: Abamectin                           درجه سمیت: LD50: 10mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۱٫۸ % EC                         معرفی: اين آفت كش در بازار با نام تجاري ورتيمك Vertimec (۱/۸% EC)وجود دارد. آبامکتین از گروه شيميايي آورمكتين‌ها  (Avermectins) و با منشاء ميكروبي بوده كه از تخمير يك اكتينوميست به نام streptomyces avermectilis بدست آمده …

توضیحات بیشتر »
http://www.20script.ir