قارچ کش ها

ديفنوكونازول

difenoconazole-1

نام عمومي: Difenoconazole درجه سمیت: LD50=1453mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۳% DS, 3% FS معرفی: اين قارچ كش در بازار با نام تجاري ديويدندDividend 3% DS, 3% FS موجود مي‌باشد. اين قارچ كش داراي انواع فرمولاسيون به صورت FS,EC,DS,WG,SC مي‌باشد. قارچ كش يسيستميك داراي خاصيت پيشگيري و معالجه‌اي از گروه تريازول‌ها …

توضیحات بیشتر »

كاربندازيم

public

نام عمومي: Carbendazim                                     درجه سمیت: LD50: 6400mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۶۰% WP                        دوره كارنس: ۴-۱۴ روز   معرفی: اين قارچ كش در بازار با نام تجاري باويستين Bavistin (WP50%) و دروزال  Derosal (WP60%)موجود است. بوتريستين قارچكش سيستميك از گروه بنزيميدازولهاست كه روي بسياري از پاتوژن­هاي قارچي خطرناك كارايي بالايي از خود نشان …

توضیحات بیشتر »

كوپراكسي كلرايد

Copper-Oxychloride-1

نام عمومي: Copper oxychloride             درجه سمیت: LD50: 700-800 mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۳۵% WP              دوره كارنس: ۱۴ روز   معرفی: اين قارچ كش در بازار با نام تجاري كوپراكسي كلرايد گياه Copper oxychloride 35% WP موجود است. كوپراكسي كلرايد قارچ كش و باكتري كش از گروه آينورگانيك  (INORGANIC) بوده كه به صورت …

توضیحات بیشتر »

تري سيكلازول

public

نام عمومي: Tricyclazole درجه سمیت: LD50:314mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۷۵% WP دوره كارنس: ۱۴ روز معرفی: اين قارچ‌كش در بازار با نام تجارتي بيم ۷۵% WP Beam وجود دارد. تری سیکلازول قارچ‌كشي سيستميك است با خاصيت پيشگيري و كنترل كننده كه براي مبارزه با بلاست برنج با عامل Magnaporthae grisea …

توضیحات بیشتر »

تري تيكونازول

public

نام عمومي: Triticonazole                        درجه سمیت: LD50>2000mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۲۰% FS                دوره كارنس: ۱۴ تا ۵۰ روز   معرفی: اين قارج‌كش در بازار با نام تجاري رئال REAL 20% FS وجود دارد. رئازول قارچ‌كشي از گروه آزول‌هاست كه داراي خاصيت انتخابي، سيستميك و تماسي مي‌باشد. اين قارچ‌كش به صورت ضد …

توضیحات بیشتر »

هگزاكونازول

public

نام عمومي: Hexaconazole                      درجه سمیت: LD50:2189mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۵% SC                 دوره كارنس: ۲۱ تا ۷ روز   معرفی: اين قارچ كش در بازار با نام تجاري آنويل Anvil (5%SC) موجود مي‌باشد. اين قارچ‌كش از گروه شيميايي تريازول‌ها بوده كه داراي خاصيت سيستميك با اثر حفاظتي و معالجه‌اي، موثر بر …

توضیحات بیشتر »

تري دمورف

public

نام عمومي: Tridemorph                                  درجه سمیت: LD50:650mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۷۵% EC               دوره كارنس: ۱۴ تا ۳۴ روز معرفی: اين قارچ‌كش در بازار با نام تجاري كاليكسين Calixin 75% EC موجود است. تري‌دمورف قارچ‌كش حفاظتي و معالجه‌اي با اثر سيستميك و از گروه مورفولين  (Morpholine)مي باشد. اين قارچ‌كش بسياري از …

توضیحات بیشتر »

تیوفانات متیل + تیرام

public

نام عمومی: Thiophanate methyl + thiram درجه سمیت: LD50>5000mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: WP 80% معرفی: تیوفانات متیل قارچ کشی سیستمیک از گروه بنزو ایمیدازول بوده که از راه ریشه و برگ جذب شده و طیف وسیعی از عوامل بیماری زا در محصولات مختلف را کنترل می­کند. تیوفانات متیل بسته به …

توضیحات بیشتر »

دودین

public

نام عمومی: Dodin درجه سمیت: LD50=1000mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: WP 65%   معرفی: قارچ‌کش حفاظتی با اندکی خاصیت معالجه کننده از گروه گوانیدین‌ها است. دودین یک ترکیب از گروه گوانیدین است که به عنوان یک قارچ کش برای پیشگیری و معالجه بیماری بصورت سمپاشی روی اندام­های هوایی گیاه به کار …

توضیحات بیشتر »

سولفور (گوگرد)

public

نام عمومي: Sulphur                                         درجه سمیت: LD50>5000mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۸۰% DF               دوره كارنس: ۱۰ روز   معرفی: اين قارچ‌كش در بازار با نام تجاري كوزان، الوزال، كومولوس Cosan, Alozal, Kumulus وجود دارد. سولفور قارچ‌كشي است كه به صورت گرانول قابل انتشار در آب  (۸۰% DF)فرموله مي‌شود. اين نوع فرمولاسيون سولفور …

توضیحات بیشتر »
http://www.20script.ir