قارچ کش ها

كاربندازيم

public

نام عمومي: Carbendazim                                     درجه سمیت: LD50: 6400mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۶۰% WP                        دوره كارنس: ۴-۱۴ روز   معرفی: اين قارچ كش در بازار با نام تجاري باويستين Bavistin (WP50%) و دروزال  Derosal (WP60%)موجود است. بوتريستين قارچكش سيستميك از گروه بنزيميدازولهاست كه روي بسياري از پاتوژن­هاي قارچي خطرناك كارايي بالايي از خود نشان …

توضیحات بیشتر »

كوپراكسي كلرايد

Copper-Oxychloride-1

نام عمومي: Copper oxychloride             درجه سمیت: LD50: 700-800 mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۳۵% WP              دوره كارنس: ۱۴ روز   معرفی: اين قارچ كش در بازار با نام تجاري كوپراكسي كلرايد گياه Copper oxychloride 35% WP موجود است. كوپراكسي كلرايد قارچ كش و باكتري كش از گروه آينورگانيك  (INORGANIC) بوده كه به صورت …

توضیحات بیشتر »

ديفنوكونازول

difenoconazole-1

نام عمومي: Difenoconazole درجه سمیت: LD50=1453mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۳% DS, 3% FS معرفی: اين قارچ كش در بازار با نام تجاري ديويدندDividend 3% DS, 3% FS موجود مي‌باشد. اين قارچ كش داراي انواع فرمولاسيون به صورت FS,EC,DS,WG,SC مي‌باشد. قارچ كش يسيستميك داراي خاصيت پيشگيري و معالجه‌اي از گروه تريازول‌ها …

توضیحات بیشتر »

تري سيكلازول

public

نام عمومي: Tricyclazole درجه سمیت: LD50:314mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۷۵% WP دوره كارنس: ۱۴ روز معرفی: اين قارچ‌كش در بازار با نام تجارتي بيم ۷۵% WP Beam وجود دارد. تری سیکلازول قارچ‌كشي سيستميك است با خاصيت پيشگيري و كنترل كننده كه براي مبارزه با بلاست برنج با عامل Magnaporthae grisea …

توضیحات بیشتر »

دودین

public

نام عمومی: Dodin درجه سمیت: LD50=1000mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: WP 65%   معرفی: قارچ‌کش حفاظتی با اندکی خاصیت معالجه کننده از گروه گوانیدین‌ها است. دودین یک ترکیب از گروه گوانیدین است که به عنوان یک قارچ کش برای پیشگیری و معالجه بیماری بصورت سمپاشی روی اندام­های هوایی گیاه به کار …

توضیحات بیشتر »

سولفور (گوگرد)

public

نام عمومي: Sulphur                                         درجه سمیت: LD50>5000mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۸۰% DF               دوره كارنس: ۱۰ روز   معرفی: اين قارچ‌كش در بازار با نام تجاري كوزان، الوزال، كومولوس Cosan, Alozal, Kumulus وجود دارد. سولفور قارچ‌كشي است كه به صورت گرانول قابل انتشار در آب  (۸۰% DF)فرموله مي‌شود. اين نوع فرمولاسيون سولفور …

توضیحات بیشتر »

كاپتان

public

نام عمومي: Captan                                          درجه سمیت: LD50>9000mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۵۰% WP              دوره كارنس: ۱۴ روز معرفی: اين قارچ كش در بازار با نام تجاري ارتوسايد Orthocide (wp50%) وجود دارد. كاپتان قارچكش حفاظتي از گروه فتاليميدها بوده كه به صورت پودر قابل اختلاط با آب  (WP50%) براي كنترل طيف وسيعي از قارچ­ها …

توضیحات بیشتر »

ايپروديون كاربندازيم

نام عمومي: iprodione-carbendazim درجه سمیت: LD50: 5000mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۵۲٫۵% WP دوره كارنس: كوتاه معرفی: اين قارچ كش در بازار با نام تجاري رورال ـ تي اسRovral-TS (WP 52.5 %) موجود است. اين تركيب از دو جزء قارچ‌كش، يكي حفاظتي (ايپروديون ۳۵%) و ديگري سيستميك (كاربندازيم۱۷٫۵%) تشكيل شده است. ايپروديون …

توضیحات بیشتر »

كاربوكسين تيرام

نام عمومي: Carboxin Thiram                          درجه سمیت: LD50: 2600mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۷۵% WP, 40% FS                       معرفی: اين قارچ‌كش در بازار با نام تجاري ويتاواكس تيرام  Vitavax-thiran75%WPو ويتاواكس  vitavax   FFL40%  موجود است. اين قارچ‌كش هم خاصيت حفاظتي و هم سيستميك دارد. اثر حفاظتي آن مربوط به تيرام است كه …

توضیحات بیشتر »

بنوميل

public

قارچ کش سیستمیک با اثرحفاظتی ومعالج نام عمومي: Benomyl                            درجه سمیت: LD50>5000mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۵۰%WP                          معرفی: اين قارچ کش در بازار با نام تجاري بنليتBenlate (WP50%) موجود است. بنومیل قارچكش سيستميك از گروه بنزيميدازول­هاست كه روي بسياري از پاتوژن­هاي قارچي خطرناك كارايي بالايي از خود نشان داده است. این قارچ کش در تماس با رطوبت به آرامي تجزيه مي‌شود. در برخي …

توضیحات بیشتر »
http://www.20script.ir