علف کش ها

هالوكسي فوپ ـ آرـ متيل

نام عمومي: Haloxyfop-R-methyl درجه سمیت: LD50:337 mg/kg                         فرمولاسيون شركت گياه: EC ۸/۱۰ % دوره كارنس: ۲۸ روز معرفی: اين علف كش در بازار با نام تجاري گالانت سوپر (Gallant Supper 10/8 EC) وجود دارد. علف‌كشي از گروه ۲ و ۴ آريلوكسي …

توضیحات بیشتر »

نیکوسولفورون

نام عمومي: Nicosulfuron درجه سمیت: LD50>5000mg/kg                                       فرمولاسيون شركت گياه: ۴% SC  ماندگاری در خاک: ۶ هفته علف کشی انتخابی، سیستمیک برای کنترل علف­های هرز نازک برگ ذرت معرفی: این علف کش در بازار با نام تجاری کروز یافت می­شود. نیکوسولفورون …

توضیحات بیشتر »

مکوپروپ پی

مکوپروپ پی + دیکلروپروپ پی + ام سی پی ای (دوپلسان سوپر) ۷۰% پودر با قابلیت تر شوندگی Mecoprp + Dichlorprop-p + MCPA 70% WP علف کشی انتخابی و سیستمیک برای کنترل علف­های هرز پهن برگ مزارع گندم معرفی: این علف کش با نام تجاری دوپلسان سوپر در بازار یافت …

توضیحات بیشتر »

متری بوزین

نام عمومي: Metribuzin درجه سمیت: LD50=2000mg/kg                                فرمولاسيون شركت گياه: ۷۰% WP دوره کارنس: برای هویج وحشی ۴ هفته   علف کشی سیستمیک و انتخابی برای کنترل علف­های هرز مزارع سویا و سیب زمینی معرفی: این علف کش در بازار …

توضیحات بیشتر »

گلايفوسيت

نام عمومي: Glyphosate درجه سمیت: LD50>5000 mg/kg                                 فرمولاسيون شركت گياه: ۴۱% SL ماندگاری در خاک: کمتر از ۶۰ روز   معرفی: اين علف كش در بازار با نام تجاري رانداپ Roundup 41%SL وجود دارد. گلایفوسیت علف …

توضیحات بیشتر »

كلودينافوپ پروپارژيل

نام عمومي: Clodinafop- propargyl درجه سمیت: LD50:1392-2271 mg/kg                       فرمولاسيون شركت گياه: ۸% EC  دوره كارنس: ۵ تا ۲۰ روز   معرفی: اين علف كش در بازار با نام تجاري تاپيك Topik (8%EC) وجود دارد. تاپیک علف كش سيستميك و انتخابي از …

توضیحات بیشتر »

ستوكسيديم

نام عمومي: Sethoxydim درجه سمیت: LD50:3200-2676 mg/kg                                 فرمولاسيون شركت گياه: ۱۲٫۵ % OEC دوره كارنس: —   معرفی: اين علف كش در بازار با نام تجاري ستوكسيديم گياه OEC12.5% وجود دارد. ستوكسيديم علف كش سيستميك انتخابي …

توضیحات بیشتر »

فنوكساپروپ پي اتيل

نام عمومي: Fenoxaprop-p-ethyl درجه سمیت: LD50:3150-4000mg/kg         فرمولاسيون شركت گياه: ۷٫۵% EW-12%EC دوره كارنس: —   معرفی: اين علف كش در بازار با نام تجاري پوماسوپر Puma super 7.5%EW و ويپ سوپر Whip super ۱۲% EC وجود دارد. فنوكساپروپ پي اتيل علف كشي انتخابي و سيستميك و تماسي از گروه آريلوكسي …

توضیحات بیشتر »

سولفوسولفورون

نام عمومي: Sulfosulfuron درجه سمیت: LD50> 5000 mg/kg                              فرمولاسيون شركت گياه: ۷۵%WG دوره كارنس: NA   معرفی: اين علف كش در بازار با نام تجاري آپيروس (Apyrus 75% WG)وجود دارد. سولفوسولفورون علف كشي است از گروه …

توضیحات بیشتر »

تبوتيورون

نام عمومي: Tebuthiuron درجه سمیت: LD50:477 mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۵۰% SC دوره كارنس: — معرفی: اين علف كش در بازار با نام تجاري تبوسان Tebusan 50% SC وجود دارد. تبوتیورون علف كش سيستميك با خاصيت انتخابي محدود از گروه تركيبات اوره‌اي بوده كه با فرمولاسيون سوسپانسيون  (SC50%) براي كنترل علف­هاي هرز …

توضیحات بیشتر »
http://www.20script.ir