بازدید شهردار گرمدره از شرکت گیاه

روز یکشنبه شانزدهم دی ماه شرکت گیاه میزبان آقای مهندس هومن قدوسی شهردار محترم گرمدره بود ، در این بازدید ایشان از نزدیک با روند تولید در شرکت تولیدی گیاه آشنا شدند و در جریان مسائل و مشکلات این واحد صنعتی قرار گرفتند.


photo_2019-01-09_11-56-34

به ترتیب از سمت راست ، دکتر محمد خصوصی _ مهندس هومن قدوسی شهردار گرمدره و مهندس امیر حسن خصوصی

photo_2019-01-12_16-00-38

http://www.20script.ir