نمایشگاه تجارت سبز ایران – Iran Green Trade Fair

نمایشگاه تجارت سبز ایران – Iran Green Trade Fair در تاریخ ۳۰ فروردین تا اول اردیبهشت در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار میگردد.

ما را در سالن ۳۸B غرفه کشور هلند به شماره ۳۱۲ بیابید.

 

page-20

 970128_1

970128_2

970128_3

http://www.20script.ir