درگذشت یار با وفای شرکت گیاه

با قلبی آکنده از غم و اندوه در گذشت غم انگیز شادروان مهندس بهزاد خاقانی را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان صبر آرزو مندیم.

 

IMG_0212

http://www.20script.ir