برگزاری سمینار توسعه تجاری زنبور تریکوگراما در کشور

سمینار توسعه تجاری زنبور تریکوگراما در روز دوشنبه مورخ ۲ اسفند ماه توسط کارشناسان شرکت کوپرت (KOPPERT) هلند و با مشارکت شرکت گیاه در سازمان حفظ‌نباتات کشور برگزار گردید.

در این سمینار مدیران ذیربط حفظ نباتات کشور، برخی از مدیران حفظ نباتات و یا کارشناسان بیولوژیک استان‌ها، محققینبخش بیولوژیک موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، انسکتاریوم‌های فعال در هر استان، نماینده دانشگاه تهران و همچنین نمایندگان برخی از کشت و صنعت‌های بزرگ کشور حضور داشتند.

در ابتدا جناب آقای مهندس ابطالی معاونت محترم کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور طی سخنانی با اشاره به اهمیت برنامه‌های کنترل بیولوژیک در راستای سیاست‌های جدید سازمان مبنی بر استفاده از توان بخش خصوصی در ارتقاء دانش بهره‌بردارن، کارشناسان و کشاورزان برگزاری این نشست‌های مشترک را مفید و راه‌گشا دانستند. سپس جناب آقای دکتر عامری، مدیریت محترم بخش بیولوژیک سازمان حفظ نباتات کشور با ارائه سابقه برنامه‌های اجرائی کنترل بیولوژیک در کشور و همچنین وضعیت کنونی این برنامه‌ها با توجه به سطح زیر کشت هر محصول، چشم‌انداز سیاست‌های مرتبط را در سال‌های آتی تشریح نمودند و در ادامه با تمرکز روی زنبور پارازیتوئید تریکوگراما اطلاعاتی پایه و مفید از این زنبور از نظر تشخیص، گونه‌های موجود در ایران و بخصوص وضعیت این زنبور در ایران را تشریح نمودند.

در بخش بعدی جناب آقای دکتر شیرازی و دکتر عطاران از بخش بیولوژیک موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور از تحقیقات انجام شده در زمینه تریکوگراما و همچنین دانش موجود در پرورش این زنبور در ایران سخنانی ایراد نمودند. ایشان همچنین در زمینه تلاش‌های موسسه تحقیقات گیاهپزشکی در مورد جمع‌آوری و تشخیص سوش‌های این زنبور از مناطق مختلف کشور و  همچنین تهیه بانک مربوطه از سوش های گزارش شده تاکید نمودند.

در ادامه جناب آقای فیروز کبیری از شرکت کوپرت هلند،تجارب صورت گرفته در جهان در مورد زنبور تریکوگراما با تکیه بر دو تجربه از کشور فرانسه به عنوان کشوری با سابقه طولانی در این زمینه و همچنین کشور برزیل به عنوان الگوی کشوری که تازه برنامه‌های تریکوگراما را در سطح وسیع شروع کرده است را ارائه کردند. ایشان با  تاکید بر اینکه تریکوگراما تنها یک محصول تجاری نیست بلکه یک سیستم و برنامه همه‌جانبه هست، موارد موثر در این زمینه را با محوریت انتخاب گونه مناسب زنبور، تولید تجاری با کیفیت مناسب، بسته بندی و نوع ارائه با کیفیت، دز های رهاسازیموثر ، بررسی تاثیرات سایر روش‌های کنترلی در مزرعه شامل مصرف ترکیبات شیمیایی، انجام پایش در تمام مراحل اجرایی و در نهایت تحلیل کارهای انجام شده جهت بهبود مداوم برنامه ها تشریح نمودند.

در انتهای برنامه با تشکیل پنل با حضور نمایندگان هر بخش مرتبط در این زمینه با ریاست دکتر عامری، جلسه پرسش و پاسخ انجام شد.

951207_ (1) 951207_ (2) 951207_ (3) 951207_ (4)

http://www.20script.ir