مکمل غذایی گیاه ( در فاز توسعه )

معرفی:

برای بهبود رشد انواع گل­ها، گیاهان زینتی و آپارتمانی، درختچه­های زینتی یکساله و دو ساله توصیه می­شود. این محصول فرمولاسیون آب پایه داشته و دوستدار محیط زیست است.mokamel

ترکیبات:

آب، اسید فسفریک، پتاس، آمونیاک.

راهنمای کاربرد:

قبل از مصرف بطری را خوب تکان دهید. قفل پمپ را باز کنید. این محصول را بدون رقیق کردندر آب هر ۱۰ تا ۱۵ روز یک بار از فاصله ۳۰ سانتی متری از سطح برگ­ها اسپری نمایید به طوریکه به تمام سطح گیاه پاشیده شود.

توجه:

این مایع را نباید در هوای گرم، هنگام ظهر و نیز موقع گلدهی گیاه مصرف نمود. همچنین از اختلاط با سایر کودها اجتناب کنید. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

http://www.20script.ir