مایع لباسشویی کلیزه ( در فاز توسعه )

معرفی:

این محصول دارای کیفیت بسیار خوب و درصد اکتیو بالا می­باشد که مشابه ماشین لباسشویی خارجی (اکتیوی حدوداً ۱۶%) است. این محصول به دلیل دارا بودن مواد نرم کننده به
lebasshoeeلباس­ها لطافت و نرمی می­بخشد.

ترکیبات:

سورفکتانت آنیونیک، سورفکتانت نانیونیک، مواد پایدار کننده EDTA، صابون اسید چرب، اسانس، آب دیونیزه، مواد نگهدارنده و افزودنی­های مجاز.

راهنمای کاربرد:

دو پیمانه کلیزه کاملاً پر برای لباس­های چرک، سه پیمانه کاملاً پر برای لباس­های خیلی چرک، جهت شستشو با دست یک پیمانه به هر ۱۰ لیتر آب اضافه شود.

توجه:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود. دور از تابش مستقیم خورشید نگهداری شود.

http://www.20script.ir