گیاسید پلاس (Gyasid+)

gyasid-plus-2گیاسید پلاس ترکیبی است که با کاهش اسیدیته می­تواند از انسداد نازل­های سیستم آبیاری و سم پاش­ها جلوگیری کند. به علاوه این ترکیب با کاهش pHمحلول­های غذایی در سیستم آبیاری باعث حل شدن نمک­های جمع شده اطراف ریشه می­شود و جذب عناصر غذایی را از ریشه افزایش می­دهد. گیاسید پلاس می­تواند از دو طریق اثر سموم و کودهای شیمیایی محلول پاشی روی گیاه را افزایش دهد، اول از طریق کاهش pHمحلول و دوم به خاطر داشتن مقادیر منسبامولسیفایرهای طبیعی باعث افزایش دوام سم و کودهای شیمیایی روی برگ می­شود.

  • میزان مصرف: مقدار مورد نیاز گیاسید پلاس بسته به مقدار pH آب و نوع سم یا کود مورد استفاده متفاوت است لذا برای تعیین مقدار مصرف با کارشناس مقیم منطقه مشورت کنید بهتر است برای تعیین مقدار pH محلول، از کاغذ تورنسل استفاده شود.
  • احتیاط: pH ترکیب گیاسید پلاس بسیار کم است در نتیجه ممکن است روی پوست خورندگی ایجاد کند. هنگام به کار بردن این محصول از وسایل ایمنی مانند دستکش، لباس کار، عینک، ماسک و چکمه استفاده شود. بطری را دور از چشم و سر بطری را بر خلاف جهت بدن گرفته سپس درپوش آن را باز نمایید.

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
  • شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.

 

http://www.20script.ir