اد تو فور (Add 2,4)

Add-to-4-2این محصول به صورت اختصاصی برای علف کش­های خانواده کلروفنوکسی استیک اسیدها به خصوص ۲,۴ D، MCPA و مخلوط آن دو مصرف می­شود. این علف کش­ها نسبت به یون­های فلزات قلیایی مانند کلسیم و منیزیم حساس بوده و در واکنش با آن­ها به سرعت تشکیل نمک غیر قابل حل می­دهد. با افزودن Add 2,4به محلول علف کش، از واکنش این یون­های مزاحم موجود در آب با سم جلوگیری نموده تا مانع به وجود آمدن نمک نامحلول شود. بنابراین باعث عدم تاثیر منفی این یون­ها در رابطه با تاثیر علف کشی آن­ها می­شود. Add 2,4 سطح تماس ذرات سمپاشی شده علف کش روی سطح برگ را افزایش داده و باعث افزایش اثر این خانواده از علف کش­ها می­گردد. Add 2,4 از شدت شوک ناشی از مصرف علف کش روی گیاه اصلی می­کاهد.

  • میزان مصرف: به ازاء ۶-۵ لیتر سم تو فور دی میزان ۱ لیتر اد تو فور (۱۰ تا ۲۰ درصد از سم مصرفی).

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
  • شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.

 

http://www.20script.ir