اد تو اچ (Add to H)

add-ti-H-1جهت بالا بردن کارایی علف کش­های خانواده کلروفنوکسی استیک اسیدها (برومایسید آ ام، دوپلسان سوپر).

میزان مصرف: ۱۰ درصد سم مصرفی (۱ لیتر همراه با ۱۰ لیتر سم).

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
  • شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.

 

http://www.20script.ir