هگزی تيازوكس

hexythiazox 2نام عمومي: Hexythiazox                                 

درجه سمیت: LD50> 5000mg/kg

فرمولاسيون شركت گياه: ۱۰% EC              

دوره كارنس: ۱۴-۳ روز

 

معرفی:

اين آفت كش در بازار با نام تجاري نيسورون Nissorun 10%EC وجود دارد. هگزی گيازوكس كنه‌كشي تماسي و گوارشي از گروه شيميايي ايزوتيازوليدين بوده كه به صورت مايع امولوسيون شونده  (EC10%) فرموله مي‌شود. حلاليت آن د‌ر آب ۲۵ درجه سانتيگراد به ميزان ۰٫۵ گرم در ليتر است. در مقابل نور، هوا، گرما و در محيط‌هاي قليايي و اسيدي پايدار است. نيمه عمر  (DT50) محلول آبي آن در مقابل نور خورشيد ۱۶٫۷روز (حدود ۴۰۰ ساعت) است. سميت گوارشي و پوستي كمي براي انسان و جانوران خونگرم دارد، هگزی گيازوكس براي كنه‌هاي شكارگر و حشرات مفيد بي‌خطر است.

 

مكانيسم اثر:

هگزی گيازوكس كنه‌كشي غير سيستميك است كه به صورت تماسي و گوارشي و با خاصيت نفوذي مناسب اثر مي‌كند. اين تركيب اثر كشندگي زيادي بر روي تخم، لارو و پوره كنه‌ها دارد ولي اثر آن روي كنه‌هاي بالغ كمتر است، با اين وجود موجب عقيمي تخم كنه‌ها شده و كنه‌هاي ماده مسموم قادر به توليد تخم‌هاي زنده نيستند ولي زمانيكه جمعيت كنه‌هاي بالغ خيلي زياد باشد اين تركيب را مي‌توان با يك كنه كش موثر (مثل اوريجي و گيامكتين) روي كنه‌هاي بالغ مصرف نمود.

 

موارد مصرف:

هگزی گيازوكس براي كنترل تخم و لارو بسياري از كنه‌هاي آفت گياهي خصوصاً كنه‌هاي جنس‌هاي tetranychus, panonychus روي درختان ميوه، سبزيجات و گياهان زراعي استفاده مي‌شود. در كليه موارد مذكور ۱۵۰ تا ۳۰۰ گرم ماده موثره در هكتار استفاده مي‌شود. افزودن ۱ تا ۱٫۵ ليتر روغن سوپراويل كارايي عمل را افزايش مي‌دهد.

 

سازگاري و اختلاط:

هگزی گيازوكس در دز توصيه شده روي گياه اثر سوء ندارد و با غالب حشره‌كش­ها، قارچ‌كش­ها و روغن‌ها قابل اختلاط است.

 

موارد توصيه هگزی گيازوكس در محصولات كشاورزي در ساير كشورها طبق جدول زير مي‌باشد:

نام محصول

نام آفت مقدار مصرف
مركبات

كنه زرد شرقي و كنه قرمز مركبات (زمان مصرف اواخر بهار و اوايل تابستان مي‌باشد)

در كليه موارد مذكور ۱ در هزار در باغات استفاده مي‌شود.

درختان ميوه سردسيري

كنه قرمز اروپايي و كنه‌هاي عنكبوتي (زمان مصرف اوايل تير و اوايل شهريور مي‌باشد)
چاي

كنه قرمز پاكوتاه (زمان مصرف طبق نظر كارشناس)

پسته

كنه معمولي (زمان مصرف بعد از ريزش گلبرگ)
سبزي و صيفي‌جات

كنه تار عنكبوتي دو نقطه و كنه حنايي گوجه‌فرنگي (زمان مصرف طبق نظركارشناس)

ذرت، سويا، حبوبات، چغندرقند، سيب‌زميني

انواع كنه‌هاي تار عنكبوتي (زمان مصرف طبق نظر كارشناس)

 

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
  • شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.

 

http://www.20script.ir