فنازاكوئين

fenazaquin 2نام عمومي: Fenazaquin                                   

درجه سمیت: LD50134mg/kg

فرمولاسيون شركت گياه: ۲۰% SC                           

 

معرفی:

اين آفت كش در بازار با نام تجاري پرايد  Pride (20% SC) وجود دارد. فنازاكوئين ۲۰% سوسپانسيون كنه كشي است تماسي با تاثير ضربه‌اي، سريع و با مدت اثر طولاني كه كنه‌ها را در تمامي مراحل رشدي (لاروي، پورگي و بالغ) كنترل مي‌كند و در صورت اختلاط با روغن تخم كنه‌ها (تخم‌هاي تابستانه) نيز را از بين مي‌برد. اين كنه كش با گياهان سازگاري خوبي دارد و براي حشرات مفيد، زنبور عسل و پرندگان كم خطر بوده و داراي ايمني بالايي مي‌باشد و براساس شواهد موجود مي‌تواند براي برنامه مبارزه تلفيقي آفات  (IPM)بسيار مناسب باشد.

 

مكانيسم اثر:

تاثير فنازاكوئين از طريق مهار انتقال الكترون در ميتوكندري مي‌باشد. مكانيسم اثر اين سم شبيه به حشره‌كش طبيعي از گروه روتنون مي‌باشد. فنازاكوئين ۲۰% سوسپانسيون كنه كشي است تماسي با تاثير ضربه‌اي، سريع و با مدت اثر طولاني كه كنه‌ها را در تمامي مراحل رشدي (لاروي، پورگي و بالغ) كنترل مي‌كند و در صورت اختلاط با روغن تخم كنه‌ها (تخم‌هاي تابستانه) نيز را از بين مي‌برد. براي جلوگيري و به تاخير انداختن ايجاد مقاومت در هر فصل تنها يك مرتبه از فنازاكوئين استفاده شود. فنازاكوئين را مي‌توان به تناوب با ساير كنه كش­ها به غير از گروه مشابه (به منظور عدم ايجاد مقاومت) مصرف نمود. در تناوب كنه كش­ها روي درختان ميوه، از مصرف فن پيروكسي ميت ۵% بعد از مصرف فنازاكوئين ۲۰% (پرايد)، به دليل نحوه تاثير مشابه بهتر است خودداري گردد و ترجيحاً از كنه كش­هايي با نحوه تاثير متفاوت مانند پروپارژيت، هگزي تيازوكس استفاده گردد. همچنين از ساير كنه كش­هايي كه مانند فنازاكوئين مانع انتقل الكتروني ميتوكندري مي‌شوند نبايد بيش از يك مرتبه در فصل روي يك محصول استفاده نمود.

 

موارد مصرف:

كنه كش فنازاكوئين به مقدار ۰٫۴ تا ۰٫۵  ليتر در هزار ليتر آب كنه قرمز اروپايي در باغ‌هاي سيب را به خوبي كنترل مي‌كند. تاثير كنه كشي ضربه‌اي قويتر و پايدارتري مي‌باشد. فنازاكوئينروي كنه‌هاي جنس Tetranychus, Eotetranychus, Panonychusو بعضي از كنه‌هاي  Eriophidدر محصولاتي نظير سيب، مركبات، پنبه، انگور و گياهان زينتي موثر است. اين كنه كش روي كنه زنگ نيز تا حدي موثر است. همچنين فنازاكوئين با دز بالاتر، داراي خاصيت حشره‌كشي بوده و قادر به كنترل انواع شته، تريپس، پسيل و مگس سفيد مي‌باشد. براي دستيابي به نتيجه مطلوب، محلول‌پاشي يكنواخت با پوشش كامل شاخ و برگ ضروري است. مقدار آب كافي براي سمپاشي به ازاي هر ۰٫۵ ليتر فنازاكوئين ۵۰۰ ليتر آب مي‌باشد.

 

سازگاري و اختلاط:

توصيه مي‌گردد كه فنازاكوئين به تنهايي استفاده شود اما در عين حال اين كنه‌كش با اكثر حشره‌كش­ها و قارچ كش­ها قابليت اختلاط دارد. از اختلاط فنازاكئوين با محصولات قلياي خودداري كنيد.

 

موارد توصيه فنازاكوئين در محصولات كشاورزي در ساير كشورها مانند جدول زير مي‌باشد:

نام محصول

نام آفت مقدار مصرف
مركبات كنه قرمز مركبات

۰٫۴ تا ۰٫۵ ليتر در هزار ليتر آب

 

درختان ميوه (سيب و گلابي)

انواع كنه‌هاي تارتن و كنه قرمز اروپايي
انگور انواع كنه‌هاي تارتن

۰٫۷۵ ليتر در هزار ليتر آب

پسته

پسيل پسته ۰٫۷۵ تا ۱ ليتر در هزار ليتر آب
پنبه، سويا، چغندرقند انواع كنه‌هاي تارتن

۰٫۴ تا ۰٫۵ ليتر در هكتار

شته پنبه

۰٫۷۵ تا ۱ ليتر در هكتار

سبزي و جاليز

انواع كنه‌هاي تارتن ۰٫۴ تا ۰٫۵ ليتر در هكتار
گياهان زينتي

انواع كنه‌هاي تارتن

 

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
  • شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.

 

 

 

http://www.20script.ir