تترادیفون

نام عمومی: Tetradifon

درجه سمیت: LD50>14700 mg/kg

فرمولاسیون شرکت گیاه: EC 7.5%

 

معرفی:

کنه کشی از گروه دی فنیل؛ غیر سیستمیک با اثر طولانی که داخل بافت گیاه نفوذ کرده بر تخم و مراحل غیر بالغ اثر گذاشته و غیر مستقیم سبب عقیم شدن حشره ماده می­شود و علیه کنه خرما، کنه تار عنکبوتی پنبه، کنه قرمز و زرد شرقی مرکبات، کنه تار عنکبوتی سویا و سبزی­ها و جالیز، کنه حبوبات، کنه پا کوتاه چای، کنه دو نقطه­ای سبزی­ها و جالیز و اشجار جنگلی و غیر مثمر به کار می­رود. این کنه کش باعث عقیم شدن ماده­ها می­شود. روی تخم و مراحل اولیه لاروی موثر است.

 

راهنمای کاربرد:

محصول

نام آفت مقدار کاربرد
چای کنه پا کوتاه

۲ لیتر در هکتار

سبزی و جالیز

کنه دو نقطه­ای ۲ لیتر در هکتار
سویا کنه دو نقطه­ای

۲ لیتر در هکتار

حبوبات

کنه ۳ تا ۴ لیتر در هکتار
مرکبات کنه قرمز، کنه زرد شرقی

۲ لیتر در هکتار

اشجار جنگلی و غیر مثمر

کنه دو نقطه­ای ۲ لیتر در هکتار
خرما کنه

۲ تا ۲٫۵ لیتر در هکتار

پنبه

کنه دو نقطه­ای

۴ لیتر در هکتار

 

ملاحظات اختصاصی:

  • چنانچه این کنه کش در فصل رویش روی درختان میوه سردسیری مصرف گردد موجب گیاه سوزی و ریزش میوه­ها خواهد شد.

 

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
  • شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.

 

 

 

http://www.20script.ir