آفت کش ها, کنه کش ها, محصولات

آبامكتين

آبامکتین EC 1.8%
Abamectin EC 1.8%
Oral LD50= 10 mg/kg
بسته بندي: نیم لیتري

معرفى
آبامکتین اولین بار با نام تجاري ورتیمک در کشور به ثبت رسیده است. حشره کش،کنه کشى با اثر تماسى گوارشى با فعالیت سیستمیک محدود از گروه آورمکتین مى باشد که بر روى پیوندهاى گاماآمینوبوتریک اسید در سیستم عصبى اثر مى گذارد. منشاء میکروبی داشته و از تخمیر نوعى باکترى بدست مى آید. داراى طیف اثر وسیع بوده و بدلیل داشتن خاصیت سیستمیکى محدود مى تواند به درون برگ ها نفوذ کرده و به مدت چند هفته در آنجا بماند و از طریق تغذیه جذب بدن حشرات مکنده شود. اثر آفت کشى تدریجى دارد ولى اثر فلج کنندگى آن به سرعت بروز مى کند.

میزان و موارد مصرف:

نام محصول نام آفت میزان مصرف
سبزى و صیفى مگس مینوز ۶۰۰ میلى لیتر در هکتار
مرکبات کنه زنگار ( نقره اى) ۲۰ میلى لیتر + ۲۵۰ میلى لیتر روغن در ۱۰۰ لیتر آب براى یک نوبت سم پاشى

علاوه بر محصولات جدول فوق، آبامکتین براى کنترل کنه تارعنکبوتی میخک گلخانه اى نیز مصرف مى شود. (جهت اطلاع از جزئیات موارد اشاره شده به کتاب فهرست آفات، بیمارى ها و علف هاى هرز سازمان حفظ نباتات کشور که ستاره دار (*) مى باشند؛ مراجعه نمایید).

مدیریت کاربرد

فاصله بین آخرین سم پاشى تا برداشت محصول سبزى و صیفى ۳ روز و مرکبات ۷ روز مى باشد.

ملاحظات

  • در صورت مصرف آبامکتین براى مواردى که در کشور ثبت نشده اند، زیر نظر کارشناسان گیاهپزشکى مدیریت حفظ نباتات استان در سطح کم آزمایش و در صورت موفقیت و عدم عارضه مصرف شود.
  • طبق نظر کارشناس گیاه پزشک و بر اساس موازین پیش آگاهى مصرف شود.
  • به منظور جلوگیرى از پدیده مقاومت این آفت کش در تناوب با سایر کنه کش ها و حشره کش ها استفاده شود.
  • از اختلاط آن با آفت کش ها و کود هاى شیمیایى خوددارى و قبل از هر گونه اقدامى با کارشناس گیاه پزشک مشورت شود.
  • قبل از مصرف، برچسب محصول وکاتالوگ فنى آن را بدقت مطالعه و موارد مندرج در لیبل و بروشور را کاملاً رعایت فرمایید.
  • شرکت گیاه در قبال عواملى که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتى نمى پذیرد.
  • فروش، زمان و نحوه مصرف این کنه کش/حشره کش فقط با نسخه گیاه پزشک و از فروشگاه های معتبر دارای مجوز؛ مجاز است.