آبامكتين

abamactin-2نام عمومي: Abamectin                          

درجه سمیت: LD50: 10mg/kg

فرمولاسيون شركت گياه: ۱٫۸ % EC                      

 

معرفی:

اين آفت كش در بازار با نام تجاري ورتيمك Vertimec (۱/۸% EC)وجود دارد. آبامکتین از گروه شيميايي آورمكتين‌ها  (Avermectins) و با منشاء ميكروبي بوده كه از تخمير يك اكتينوميست به نام streptomyces avermectilis بدست آمده است. اين تركيب با اثر تماسي و گوارشي يك لاكتون ماكروسيكليك بوده كه بر طيف وسيعي از نماتدها حشرات و عنكبوتيان موثر است. اين آفت كش به صورت امولسيون  (۱/۸% EC) در ايران فرموله مي‌شود. در آب به مقدار كم حل مي‌شود. در ۹-۵   pH در برابر هيدروليز شدن مقاومت نشان مي‌دهد. اين تركيب از طريق گوارشي و تماسي داراي سميت زياد است.

 

مكانيسم اثر:

آبامکتین فعاليت سيستميك محدودي دارد بطوريكه پس از محلول پاشي روي گياه سريعاً به درون برگ نفوذ كرده و به مدت چند هفته مي‌تواند در آنجا بماند و با تغذيه حشرات مكنده جذب بدنشان مي‌شود. مقدار سمي كه جذب گياه نشده است سريعاً تجزيه مي‌شود. آبامکتین كنه كش و حشره‌كشي است كه داراي خاصيت تماسي و گوارشي بوده و از لحاظ آفت كشي تاثير تدريجي دارد ولي اثر فلج كنندگي آن به سرعت بروز مي‌كند. تاثير آبامکتین در سيستم عصبي و در رابطه با اثر بازدارندگي آن برگيرنده‌هاي گاما آمينو بوتيريك اسيد (GABA) در سيناپس‌ها مي‌باشد. GABA يك ناقل شيميايي بازدارنده در سيناپس‌هاي مغزي مهره‌داران و سيناپس هاي عصبي ماهيچه‌اي در بي‌مهره گان مي‌باشد كه اثر خود را با افزايش نفوذپذيري غشاء ناحيه پس سيناپسي نسبت به يون كلر اعمال مي‌كند.

 

موارد مصرف:

آبامکتین به منظور كنترل مراحل متحرك كنه‌ها، مگس­ها و پروانه‌هاي مينوز، تريپس‌ها، شته‌ها، پسيل‌ها، مگس‌هاي سفيد، كرم­هاي برگخوار و سوسك كلرادو و همچنين موريانه‌ها روي گياهان زينتي، پنبه، مركبات، درختان ميوه دانه‌دار و هسته‌دار، سبزيجات و گياهان جاليزي استفاده مي‌شود. بطور كلي چون سيستميك نيست، پوشش سم روي گياه ميزبان بايستي كامل باشد. بايد توجه نمود كه در زمان محلول‌پاشي سرعت وزش باد بايستي كمتر از ۱۵و ۸ متر بر ساعت (به ترتيب براي درختان و گياهان زراعي) باشد، زيرا حداقل باد بردگي (Drifting) محلول با در نظر داشتن ماهيت اين سم (تماسي بودن و ميزان كم ماده موثره تركيب) مي‌تواند موجب كاهش اثر آن گردد. به منظور كاهش بادبردگي سم تا حد امكان بايد از سمپاشي هوايي اجتناب نمود، بخصوص در مورد درختان كه ارتفاع لازم پرواز از سطح تاج درخت بايد رعايت گردد. براي ممانعت از بروز مقاومت در آفت غالباً توصيه مي‌شود كه محلول‌پاشي بيشتر از دوبار در طول يك فصل انجام نشود و در صورت نياز به سمپاشي دوم فاصله دو محلول‌پاشي نبايد كمتر از ۷ روز باشد. محلول‌پاشي نبايد در زمان تغيير ناگهاني دما انجام شود، همچنين براي حصول نتيجه بهتر در كنترل كنه‌ها مي‌توان با روغن اختلاط نمود (به نسبت ۰٫۲ درصد). آبامکتین به هيچ وجه نبايد با سيستم‌ آبياري مورد استفاده قرار گيرد.

 

سازگاري و اختلاط:

آبامکتین با اغلب حشره كش­هاي رايج سازگار است ولي با فرمولاسيون‌هاي ULV (حجم بسيار كم) غير قابل اختلاط مي‌باشد. اين تركيب با كاپتان سازگار نبوده و درصورت اختلاط، روي برخي گياهان و درختان ميوه‌ دانه‌دار (سيب، به و …) ايجاد حساسيت مي‌كند.

 

موارد توصيه آبامكتين در محصولات كشاورزي در ساير كشورها مانند جدول زير مي‌باشد:

نام محصول

نام آفت مقدار مصرف
سبزي جاليز مگس ميوز

۰٫۶ ليتر

مركبات

انواع كنه ۲۰ سی سی سم + ۲۵۰ سی سی روغن در ۱۰۰ لیتر آب
تريپس و مگس مينوز

۰٫۲ تا ۰٫۷ در هزار

پنبه

انواع كنه، تريپس و مگس مينوز ۰٫۳ تا ۰٫۷ در هزار
گياهان زينتي و درختچه‌هاي غير مثمره انواع كنه

۰٫۲ تا ۰٫۵ در هزار

مگس و پروانه مينوزبرگ، شته، تريپس و مگس سفيد

۰٫۴ تا ۰٫۷ در هزار
بادام، گردو، سيب، گلابي، انگور انواع كنه و پسيل گلابي

۰٫۲ تا ۰٫۵ در هزار

كرفس، كدوئيان، كاهو، فلفل

انواع كنه، تريپس، مگس مينوز ۰٫۴ تا ۰٫۷ در هزار
رازك

كنه دو نقطه

سيب‌زميني و گوجه‌فرنگي

سوسك كلرادو، كنه تارعنكبوتي، كرمهاي برگخوار كنه حنايي گوجه‌فرنگي و مگس مينوز

 

ملاحظات اختصاصی:

  • این محصول روی حالات متحرک کنه­ها موثر است، کنه­ها را به سرعت بی حرکت می­کند ولی ممکن است مرگ آن­ها ۳ تا ۵ روز طول بکشد.
  • در صورت مشاهده علائم اولیه سم پاشی آغاز گردد.
  • حداکثر غلظت نباید از ۶۰ میلی لیتر آبامکتین در ۱۰۰ لیتر آب تجاورز کند.

 

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
  • شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.

 

http://www.20script.ir