هگزافلومورون

hexaflumuron-1نام عمومي: Hexaflumuron                              

درجه سمیت: LD50> 5000 mg/kg

فرمولاسيون شركت گياه: EC 10%    

 

معرفی:

هگزافلومورون حشره كش سيستميك، نفوذي وگوارشي از گروه بنزوئيل اوره است كه از سنتز كيتين جلوگيري مي­كند. روي مراحل نابالغ حشرات مانند لاروها و پوره­هاي سنين اوليه مؤثرتر است. اين تركيب روی تمام مراحل زيستی گونه­های مختلف حشرات اثر دارد.

 

نحوه تاثیر:

هگزافلومورون يك تركيب تخم كش و لاروكش است كه اثر لاروكشی آن از طريق گوارشی می­باشد و تدريجاً عمل می‌كند. مهمترين و بارزترين عمل هگزافلومورون جلوگيری از پوست اندازی حشره در مراحل لاروی است.

 

موارد مصرف:

لاروهايي كه تحت تاثير هگزافلومورون قرار می­گيرند، پوست اندازی نكرده و از بین می­روند.
در اثر استفاده از اين حشره­کش، تغذيه لارو متوقف شده از تبديل لارو به شفيره و نهايتاً حشره بالغ جلوگيری ‌می­گردد و در نتيجه ميزان خسارت كاهش می­يابد. هگزافلومورون در كاهش جفتگيری و تخم ريزی حشرات بالغ موثر می­باشد.

 

سازگاری و اختلاط:

هگزافلومورون برای پستانداران كم خطر بوده و روی حشرات مفيد تاثير بسيار اندكی دارد. هگزافلومورون روی بسياری از آفات به ويژه پروانه­ها، سخت بالپوشان، دوبالان (مگس­ها) و جوربالان موثر بوده و به جز پسيل پسته، پسيل گلابی‌ و مگس سفيد، تاثير آن روی ساير حشرات مكنده محدود می‌باشد. بررسی­های آزمايشگاهی نشان داده است كه ماده موثر هگزافلومورون روی حشرات مفيد مثل زنبور تريكوگراما بی تاثير يا بی اثر می­باشد.

 

راهمای کاربرد:

محصول

نام آفت مقدار کاربرد
پسته پسیل پسته

۰٫۵ تا ۰٫۷ لیتر در هزار

مرکبات

مینوز مرکبات

۲۵ سی سی سم + ۳۰۰ سی سی روغن در ۱۰۰ لیتر آب

 

ملاحظات اختصاصی:

  • ارزیابی این محصول حداقل باید ۴ روز پس از سم پاشی باشد.
  • سم پاشی در خزانه مرکبات روی درختان جوان ۳ تا ۵ ساله، در دو نوبت به فاصله ۱۰ روز صورت گیرد.
  • از آنجا که روی مراحل نابالغ حشرات مانند لاروها و پوره­های سنین اولیه موثرتر است، توصیه می­شود که مبارزه در نسل اول انجام گیرد.

 

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
  • شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.

 

 

 

http://www.20script.ir