مالاتيون

نام عمومي: Malathion                           

درجه سمیت: LD50: 1375-5500mg/kg

فرمولاسيون شركت گياه: ۵۷%EC                

دوره كارنس: ۱۰ روز

 

معرفی:

اين آفت كش در بازار با نام مالاتيون ۵۷%EC وجود دارد. اين حشره‌كش از گروه سموم فسفره آلي    (Organophosphorus) با خاصيت تماسي، گوارشي، تدخيني و غير سيستميك است كه داراي طيف حشره‌كشي بسيار وسيع مي‌باشد. همچنين اين سم به صورت فرمولاسيون‌هاي مختلفي مانند  EC,WP,DP,D,O,TC توليد مي‌گردد. مالاتيون عليه آفات غلات، درختان ميوه سردسيري، زنجره ميوه‌خوار و شپشك خرما، آفات يونجه مگس چغندر قند، مگس گيلاس، آفات سبزي‌جات، صيفي‌جات و جاليز، شپشك و شته‌هاي مركبات، پسيل زيتون، ملخ آسيايي نيشكر، شته رز و كاج، آفات انباري غلات و حبوبات مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 

مكانيسم اثر:

مالاتیون حشره‌كش و كنه‌كشي است از گروه ارگانوفسفره‌ها با خاصيت غيرسيستميك و اثرتماسي، گوارشي و تدخيني كه توانايي آن در مهار آنزيم كولين استراز در سيستم عصبي جانوران است. چون آنزيم كولين استراز لازم براي تجزيه استيل كولين در فضاي بين سيناپسي و حذف اين تحريك مستمر به واسطه مالاتيون بلوكه شده است، براي اينكه اين تركيب تاثير خود را از طريق مهار اين آنزيم اعمال نمايد مي‌بايست از طريق متابوليسم اكسيداتيو فعال شود تا قادر به مهار آنزيم كولين استراز در سيستم عصبي جانوران گردد.

 

موارد مصرف:

مالاتیون جهت كنترل طيف وسيعي از حشرات سخت بالپوشان، ملخ­ها، حشرات مكنده (شته‌ها، شپشك‌ها، تريپس، مگس‌ها، زنجره‌ها و …) لارو پروانه‌ها روي محصولات مختلفي از جمله درختان ميوه سردسيري دانه‌دار و هسته‌دار (سيب و گلابي، هلو، گيلاس، آلبالو و …)، انگور و در محصولاتي نظير صيفي‌جات و جاليز و گياهان صنعتي مانند چغندرقند، ذرت، پنبه، يونجه و گياهان زينتي مصرف مي‌گردد.

 

سازگاري و اختلاط:

مالاتیون با اغلب حشره‌كش­ها قابل اختلاط بوده، ولي با تركيبات قليايي و تركيبات پايدار از نظر باقي مانده ناسازگار است. همچنين در صورت مصرف صحيح روي موارد ذكر شده خطر گياهسوزي روي محصول ندارد ولي صيفي‌جات گلخانه‌اي، گياهان زينتي، بعضي از واريته‌هاي سيب، گلابي، انگور و لوبيا تا حدي به اين سم حساسيت دارند.

 

موارد توصيه مالاتيون در محصولات كشاورزي در ساير كشورها مانند جدول زير مي‌باشد:

نام محصول

نام آفت مقدار مصرف زمان مصرف
گندم و جو انواع ملخ ۱ تا ۱٫۵ ليتر در هكتار

طبق نظر كارشناس و براساس موازين پيش‌آگاهي

شته روسي و ساير شته ها ۱٫۵ تا ۲ ليتر در هكتار طبق نظر كارشناس و براساس موازين پيش‌آگاهي
برنج كرم سبز برگخوار و كرم برگخوار تك‌نقطه‌اي ۱ تا ۲ ليتر در هكتار

طبق نظر كارشناس و براساس موازين پيش‌آگاهي

درختان ميوه سردسيري

ليسه سيب و ليسه درختان ميوه انواع شته و مگس گيلاس ۱ تا ۲ در هزار همزمان با تغيير رنگ ميوه از سبز به زردي و ظهور حشرات بالغ نوبت بعدي براساس نظر كارشناس حفظ نباتات
مركبات انواع شپشك، انوا سپردار ۲ ليتر در هزار ليتر آب

 

براساس موازين پيش‌آگاهي و با ظهور ۶۰% پوره‌هاي آفت

انواع شته با مشاهده آفت و احتمال خسارت
مو تريپس

طبق نظر كارشناس و براساس موازين پيش‌آگاهي

حبوبات

تريپس ۱ ليتر در هكتار طبق نظر كارشناس و براساس موازين پيش‌آگاهي
سبزي، صيفي‌جات و جاليز عسلك جاليز، مگس سفيد گلخانه، ملخ شكم بادمجاني و ملخ بي‌بال البرز ۱ تا ۱٫۵ ليتر در هكتار

طبق نظر كارشناس و براساس موازين پيش‌آگاهي

پياز

تريپس ۱در هزار طبق نظر كارشناس و براساس موازين پيش‌آگاهي
يونجه، شبدر و اسپرس سرخرطومي يونجه، ملخ شكم بادمجاني، شته خالدار و ساير شته‌ها ۲٫۵ ليتر در هكتار

طبق نظر كارشناس و براساس موازين پيش‌آگاهي

چغندرقند

مگس چغندرقند ۱ تا ۲ ليتر در هكتار طبق نظر كارشناس و براساس موازين پيش‌آگاهي
نخيلات و خرما زنجره خرما، كرم ميوه خوار ۲ در هزار ليتر آب

براساس نظريه كارشناس و همزمان با تفريخ ۳۰-۴۰% تخم‌ها

شپشك سفيد، شپشك شفاف ۲٫۵ تا ۳ در هزار ليتر آب در ارديبهشت، آبان و آذرماه با نظر كارشناس و موازين پيش‌آگاهي ودر صورت تراكمو يا خسارت شديد‌ آفت مي‌توان در بهار از روغن ولك ۱%و در پاييز روغن ۲-۳% به همراه سم مالاتيون استفاده نمود
زيتون پسيل ۲٫۵ در هزار ليتر آب

اواخر زمستان و قبل از شروع تخم‌ريزي آفت، نوبت دوم در زمان ظهور حداكثر پوره‌ها و قبل از ترشح مواد مومي

چاي

شپشك‌هاي آردآلود ۲ در هزار ليتر آب طبق نظر كارشناس و براساس موازين پيش‌آگاهي
نيشكر ملخ آسيايي ۲٫۵ ليتر در هكتار

طبق نظر كارشناس و براساس موازين پيش‌آگاهي

درختان جنگلي و غيرمثمره

انواع شته ۲ در هزار اوايل بهار، نوبت دوم اوايل پاييز
گياهان زينتي انواع شته، تريپس مگس سفيد گلخانه و عسلك پنبه ۲ در هزار

با مشاهده آفت و احتمال خسارت

فراورده‌هاي انباري (دانه‌هاي غلات و حبوبات)

آفات انباري مانند شپشه برنج، گندم ۲ گرم ماده خالص در مترمربع طبق نظر كارشناس و براساس موازين پيش‌آگاهي
كلزا سوسك باقلا سوسك نخودفرنگي زنبور برگخوار آتاليا كك كلزا ۱ ليتر در هكتار

طبق نظر كارشناس و براساس موازين پيش‌آگاهي

 

ملاحظات اختصاصی:

  • مالاتیون در کاهش جمعیت کنه­ها موثر است.
  • به محض مشاهده آفت سم پاشی انجام شود و در صورت نیاز به فاصله ۷ تا ۱۴ روز تکرار شود.

 

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
  • شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.

 

http://www.20script.ir