كلرپيريفوس اتيل

نام عمومي: Chlorpyrifos-ethyl              

درجه سمیت : LD50: 135-163 mg/kg

فرمولاسيون شركت گياه: ۴۰/۸ % EC 

دوره كارنس: ۱۴-۷ روز

 

معرفی:

اين آفت كش در بازار با نام تجاري دورسبان Dursban40/8 % EC وجود دارد. گياپيريفوس ـ اي از گروه حشره‌كش‌هاي فسفره آلي و زيرگروه اسيد فسفروتيوپيك با خاصيت غيرسيستميك و اثر تماسي، گوارشي و تنفسي (تدخيني)، براي كنترل طيف وسيعي از آفات كشاورزي، خانگي و همچنين ضدعفوني خاك استفاده مي‌شود. اين تركيب به صورت امولسيون   (۴۰/۸% EC) فرموله مي‌شود. دوام سم در خاك ۴-۲ ماه است. سميت اين تركيب براي انسان و جانوران خونگرم بسيار زياد است  (۴۰/۸ % EC)، براي زنبورعسل نيز ايجاد حساسيت مي‌كند.

 

مكانيسم اثر:

كلرپيريفوس اتيل حشره‌كش و كنه كش تماسي، گوارشي و تنفسي است (تدخيني) كه از طريق ريشه و برگ جذب مي‌شود ولي چون به مقدار كم در آب حل مي‌شود، خاصيت غيرسيستميك دارد. توانايي اين سم در مهار آنزيم كولين استراز در سيستم عصبي جانوران است. استيل كولين به عنوان ناقل پيام عصبي در فضاي بين سيناپسي عمل مي‌كند و موجب تحريك اكسون بعدي مي‌شود. كلرپيريفوس اتيل در بدن حشره موجب تجمع آن در سيناپس شده در نتيجه تحريك رشته عصبي بعدي به صورت مستمر ادامه مي‌يابد، چون آنزيم كولين استراز لازم براي تجزيه استيل كولين در فضاي بين سيناپسي و حذف اين تحريك مستمر، بواسطه كلرپيريفوس اتیل بلوکه شده است.

 

موارد مصرف:

كلرپيريفوس اتيل به منظور كنترل لارو و حشره بالغ سخت بالپوشان، دوبالان، جوربالان و بالپولكداران در خاك يا شاخ و برگ گياهان در دامنه وسيعي از محصولات شامل: دانه‌داران، هسته‌داران مركبات، ميوه‌هاي آجيلي (Nut.crops)، توت‌فرنگي، انجير، موز، انگور، سبزيجات و صيفي‌جات، سيب‌زميني، چغندر، توتون، سويا، آفتابگردان، نخودفرنگي، برنج، پنبه، يونجه، گندم، جو، ذرت، سورگوم، مارچوبه، گياهان زينتي، قارچ‌هاي خوراكي، چمن، درختان و درختچه‌هاي جنگلي در ساير كشورها بكار مي‌رود. چون بخارات سمي اين تركيب در خاك نفوذ مي‌كند موجب از بين رفتن آفات خاكزي (نظير لارو شب پره زمستانه، كك، چغندر، كرم مفتولي و …) مي‌شود. به منظور كنترل اينگونه آفات مي‌توان بنابر توصيه، با استفاده از ۳۰-۲۰ كيلوگرم سبوس به همراه ۲۰-۱۰ ليتر آب و ۱٫۵ ليتر گياپيريفوس ـ اي در هكتار طعمه مسموم تهيه نمود. چون اين تركيب سيستميك نيست محلول‌پاشي بايستي به نحوي صورت پذيرد كه يك لايه از سم به صورت كامل روي گياه قرار گيرد.

 

سازگاري و اختلاط:

كلرپيريفوس اتيل در غلظت‌هاي توصيه شده با گياهان ذكر شده سازگاري خوبي دارد ولي خارج از دز توصيه شده روي كامليا، آزاليا، گل سرخ و بنت قنسول حساسيت شديد دارد. روي خربزه مشهدي هم احتمال بروز حساسيت دارد و روي بقيه ارقام خربزه نيز بايد يك ليتر در هكتار بكار رود. كلرپيريفوس اتيل در محيط‌هاي خنثي و اسيدي ضعيف، پايداري خوبي دارد ولي در محيط‌هاي قلياي قوي هيدروليز مي‌شود، در نتيجه با تركيبات قليايي قابل اختلاط نيست. اين تركيب روي مس و برنج خورندگي دارد.

موارد توصيه كلرپيريفوس اتيل در محصولات كشاورزي در ساير كشورها مانند جدول زير مي‌باشد:

نام محصول

نام آفت مقدار مصرف
گندم، جو و ذرت سوسك سياه گندم

۲-۱٫۵ ليتر در هكتار

يونجه

سرخرطومي يونجه، شته يونجه ۲ ليتر در هكتار
پنبه مينوزبرگ

۲٫۵-۲ ليتر در هكتار

چغندرقند

كك چغندرقند، لاروشب پره زمستانه ۲ ليتر در هكتار
مركبات شپشك‌ها

۲-۱٫۵ در هزار

سيب زميني و صيفي‌جات

سوسك كلرادوي سيب‌زميني لارو شب پره زمستانه، عروسك، كفشدوزك خربزه و مينوزبرگ مگس مينوزبرگ جاليز ۱٫۵ ليتر در هكتار
حبوبات مگس مينوزبرگ نخود و سويا

۲٫۵-۲ ليتر در هكتار

لاروشب پره زمستانه و برگخوارهاي سويا

۲ ليتر در هكتار

درختان ميوه دانه‌دار و هسته‌دار

شپشك‌ها ۱٫۵-۱ در هزار

مگس گيلاس و ليسه سيب

۲-۱٫۵ در هزار

انگور كرم خوشه خوار، زنجرك و شپشك‌هاي انگور

۱٫۵ در هزار

گياهان زينتي

شته، شپشك، سن، پسيل، زنجرك و مگس سفيد (عسلك پنبه) ۲ در هزار
كنجد پروانه بذرخوار كنجد

۲-۱٫۵ ليتر در هكتار

كلزا

سوسك برگ‌خوار سنداب ۲٫۵-۲ ليتر در هكتار
سويا سينوزبرگ

۲٫۵-۲ ليتر در هكتار

 

ملاحظات اختصاصی:

  • در سیب، سم پاشی قبل از شکوفه دهی تا زمان گل دهی و بعد از ریزش گلبرگ­ها توصیه می­شود.

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
  • شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.

 

 

http://www.20script.ir