سایپرمترین

نام عمومي: Cypermethrin

درجه سمیت: LD50: 250 – ۴۱۵۰ mg/kg

فرمولاسيون شركت گياه: EC 40%

دوره كارنس: ۲۱ روز

 

معرفی:

cypermethrin-1سايپرمترين يك حشره كش غیرسیستمیک، تماسي و گوارشي است با اثر ابقائي روي گياه که متعلق به گروه  پايرتروييدها است. دارای اثر سریع، پایدار و بسیار موثر روی شب پره­ها و حشرات جونده در سیب و پنبه. این سم به صورت تماسی موثر بوده و اثر آن به میزان پوشش سم پاشی بستگی دارد. بنابراین با افزایش تراکم گیاه، حجم محلول مصرفی نیز افزایش می­یابد. سایپرمترین با نحوه اثر تماسی و گوارشی، از دوام طولانی روی گیاهان سم پاشی شده برخوردار بوده و می­تواند اندام­های هوایی گیاهان را برای چندین هفته از حمله آفات مصون نگه دارد. ماده موثر سایپرمترین با نفوذ به بافت­های گیاهی، حشراتی مانند مینوز را که درون بافت­های گیاه به سر می­برند، کنترل می­کند.

 

راهنمای کاربرد:

محصول

نام آفت مقدار کاربرد
سیب آفات جونده

۷۵ سی سی در هزار یتر آب

پنبه

آفات جونده

۱۷۵ سی سی در هزار لیتر آب

 

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
  • شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.
http://www.20script.ir