ديمتوات

نام عمومي: Dimethoate                                  

درجه سمیت: LD50: 387mg/kg

فرمولاسيون شركت گياه: ۴۰% EC                        

دوره كارنس: ۲۱ روز

 

معرفی:

اين آفت كش با نام تجاري ركسيون Roxion(40%EC) وجود دارد. اين حشره‌كش از گروه حشره‌كش­هاي فسفره‌‌ آلي و زير گروه اسيد فسفروتيوئيك بوده كه داراي اثر تماسي گوارشي و با خاصيت بسيار قوي سيستميك مي‌باشد. اين تركيب براي زنبورعسل خطرناك است.

 

مكانيسم اثر:

ديمتوآت از طريق مهار آنزيم كولين استراز در سيستم‌ عصبي جانوران عمل مي‌نمايد. استيل كولين به عنوان ناقل پيام عصبي در فضاي بين سيناپسي عمل مي‌كند و موجب تحريك آكسون بعدي مي‌شود. دیمتوات در بدن حشره موجب تجمع آن در سيناپس شده در نتيجه تحريك رشته عصبي بعدي به صورت مستمر ادامه مي‌يابد، چون آنزيم كولين استراز لازم براي تجزيه استيل كولين در فضاي بين سيناپسي و حذف اين تحريك مستمر بواسطه ديمتوكس بلوكه شده است.

 

موارد مصرف:

ديمتوآت حشره‌كشي است سيستميك با اثر تماسي و گوارشي كه توسط بافت‌هاي برگ و اندام‌هاي هوايي جذب شده با قرار گرفتن در جريان شيره‌ نباتي به تمام قسمت‌هاي گياه منتقل مي‌شود و آفاتي را كه از قسمت‌هاي مختلف گياه تغذيه مي‌كنند نابود مي‌سازد. ديمتوآت را مي‌توان عليه طيف وسيعي از آفات مانند شته‌ها، شپشك‌ها، دوبالان، پروانه‌ها، سوسك‌ها و كنه‌ها در محصولاتي مانند غلات، پنبه، انگور، چغندرقند، پنبه، قهوه، سيب‌زميني، توتون، سبزيجات، چمن، چاي، زيتون، درختان ميوه و مركبات مصرف نمود. ديمتوكس را به مقدار يك ليتر در هكتار براي كنترل انواع شته، تريپس، شپشك و زنجره در محصولاتي مانند گندم و جو، چغندرقند، پنبه، سيب‌زميني، سويا، يونجه و شبدر توصيه مي‌شود. همچنين جهت كنترل شپشك‌ها در درختان ميوه و مركبات به ميزان يك ليتر در هزار ليتر آب مصرف مي‌گردد. حداقل فاصله زماني بين آخرين سمپاشي تا برداشت محصول (دوره كارنس) ۱۴ الي ۲۱ روز است.

 

سازگاري و اختلاط:

در صورت استفاده طبق توصيه هيچ‌گونه گياهسوزي نخواهد داشت. به جز در بعضي از واريته‌هاي ليمو، هلو، انجير، زيتون، گوجه‌فرنگي، لوبيا و پنبه كه به ديمتوآت حساس مي‌باشند. همچنين ديمتوآت در واريته‌هاي سيب Golden Delicious, Red Delicious و گياهان زينتي ايجاد زنگار مي‌كند. همچنين اين تركيب با اكثر حشره‌كش­ها و كنه‌كش‌هاي رايج قابل اختلاط مي‌باشد.

موارد توصيه ديمتوات در محصولات كشاورزي:

نام محصول

نام آفت

مقدارمصرف

سبزيجات و صيفي‌جات

انواع شته، تريپس، زنجرك، لاروهاي برگخوار، مگس جاليز، مگس خربزه ۱٫۵ در هزار
محصولات گلخانه‌اي و گياهان زينتي كنه‌هاي تارعنكبوتي و انواع شپشك

۲ تا ۲٫۵ در هزار

پنبه

انواع شته، كنه دو نقطه و لاروهاي برگخوار، تريپس ۱ ليتر در هكتار
انگور تريپس، زنجرك، لاروهاي برگخوار

۲٫۵ تا ۳ در هزار

گندم و جو

شته روسي، شته معمولي، تريپس گندم ۱٫۵ ليتر در هكتار
باقلا شته سياه

۱ تا ۱٫۵ ليتر در هكتار

يونجه

فماتد ساقه و يونجه ۰٫۴ ليتر ماده خالص در هكتار در مزارع بذري
زيتون شب پره جوانه خوار زيتون

۱ در هزار

چغندرقند

زنجرك سبز، زنجرك نافل كرتي تاپ ۱ در هزار
سويا تريپس، شته، سفيدك

۱ ليتر در هكتار

درختان ميوه گرمسيري

پشه گالداي برگ انبه، پشه گل‌‌آذين ۱ در هزار
اراضي غير مزروعي و تأسيسات صنعتي زنجرك انبه

۱٫۵ در هزار

 

ملاحظات اختصاصی:

  • دیمتوآت با اثر ضربه­ای سریع تا ۱۴ روز اثر سیستمیک خود را حفظ کرده و کاربرد آن برای بیشتر آفات، در زمان مشاهده اولین آفت می­باشد.
  • از استفاده این محصول روی درختان میوه هسته دار به دلیل بروز گیاه سوزی و ریزش برگ­ها خودداری کنید.

 

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
  • شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.

 

http://www.20script.ir