ديازينون

diazinone-1نام عمومي: Diazinon          

درجه سمیت: LD50: 1250mg/kg

فرمولاسيون شركت گياه: ۴۰% WP,10%G, 5%G, 60%EC       

دوره كارنس: ۱۰ روز

 

معرفی:

اين آفت كش در بازار با نام­هاي تجاري بازودين Basudin EC,WP,O,D,G,TC,SC و دياكاپ  deacap30% SC وجود دارد. دیازینون از گروه حشره‌كش­هاي فسفره آلي و زيرگروه اسيد فسفروتيوئيك بوده كه تا حدي خاصيت سيستميك و نفوذي دارد. اين تركيب با طيف وسيع عليه انواع آفات برگخوار، ساقه‌خوار و ريشه‌خوار مكنده و خاكزي با فرمولاسيون‌هاي امولسيون  (۶۰%EC)، پودر وتابل (۴۰%WP) و گرانول  (۱۰%G,5%G) بكار مي‌رود كه فرم گرانول از ريشه جذب شده و وارد قسمت‌هاي سبز گياه مي‌شود. بايد توجه داشت كه اگر از اين سم براي ضدعفوني بذور و ريشه نهال‌ها استفاده شود، در رشد جوانه‌ها ايجاد اختلال خواهد نمود. دوام سم در خاك ۱۲ تا ۱۴ هفته است زيرا به شدت جذب كلوئيدهاي خاك مي‌شود، بطور كلي در مدت ۲ تا ۳ هفته اول بيش از ۵۰ درصد آن تجربه مي‌شود. سميت آن از راه جذب پوستي بسيار زياد است. جذب پوستي آن ايجاد مسموميت حاد و مزمن مي‌كند. براي ماهي‌ها، زنبورعسل و ساير حشرات مفيد خطرناك است.

 

مكانيسم اثر:

دیازینون حشره‌كش و كنه‌كش غيرسيستميك و نفوذي با اثر تماسي، گوارشي و تنفسي (تدخيني) و اثر ضربه‌اي شديد و همچنين دوره محافظتي متوسط (۱۵-۷ روز) مي‌باشد. توانايي اين سم در مهار آنزيم كولين استراز در سيستم عصبي جانوران است. استيل كولين بعنوان ناقل پيام عصبي در فضاي بين سيناپسي عمل مي‌كند و موجب تحريك اكسون بعدي مي‌شود. دیازینون در بدن حشره موجب تجمع در سيناپس شده و در نتيجه تحريك رشته عصبي بعدي به صورت مستمر ادامه مي‌يابد، چون آنزيم كولين استراز لازم براي تجزيه استل كولين در فضاي بين سيناپسي و حذف اين تحريك مستمر بواسطه گيازينون بلوكه شده است.

 

موارد مصرف:

دیازینون جهت كنترل طيف وسيعي از حشرات جونده (برگخوار، ساقه‌خوار و ريشه‌خوار) روي گياهان مختلف مثل درختان خزان شونده، مركبات، انگور، گندم و جو، موز، ذرت، سورگوم، يونجه، پنبه، برنج، نيشكر، آفتابگردان، سويا، چغندر، پسته، خرما، لوبيا، زيتون، چاي، غلات سبزي و جاليزي و گياهان زينتي و جنگلي قابل استفاده است. اين تركيب روي حشراتخاكزي (به منظور ضد عفوني بذر در مقابل لارو و حشرات بالغ آفت) و مگس‌هاي قارچ خوراكي نيز بكار مي‌رود. دیازینون اثر دوركنندگي روي پرندگان دارد.

 

سازگاري و اختلاط:

تاكنون گزارشي از بروز حساسيت دیازینون روي گياهان در دز توصيه شده عنوان نشده است ولي ممكن است روي برخي واريته‌هاي سيب ايجاد زنگار نمايد. از نظر اختلاط با تركيبات ديگر نيز، دیازینون با تركيباتي كه داراي مس باشد سازگاري ندارد. دیازینون به اكسيداسيون حساس است، در محلول‌هاي اسيدي به تدريج تجزيه مي‌شود ولي در محلول‌هاي قليايي نسبتاً پايدار است. خاصيت خورندگي روي فلزات دارد.

 

موارد توصيه ديازينون در محصولات كشاورزي:

نام محصول

نام‌ آفت مقدار مصرف
چغندرقند اگروتيس، بيدچغندرقند، مگس و كك چغندرقند، برگخوار مصري، برگخوار كارادرينا و سرخرطومي چغندرقند

۱ تا ۱٫۵ ليتر در هكتار

آفتابگردان و سويا

كرم دانه خوار، كرم طوقه بر ۱ تا ۲ ليتر در هكتار
لوبيا (حبوبات) اگروتيس (كرم طوقه بر) و كرم دانه‌خوار (هليوتيس)

۱ تا ۱٫۵ ليتر در هكتار

سبزيجات و صيفي‌جات

تريپس، مگس پياز و خربزه، پرودنيا، كارادرينا، هليوتيس، مگس سفيد گلخانه، مگس مينوز ۱٫۵ تا ۲ ليتر در هكتار
چاي شپشك آرد آلو

۱ تا ۱٫۵ در هزار (EC60%)

نيشكر

سوسك ريشه‌خوار ۳ تا ۴كيلوگرم (WP)يا ۳۰ تا ۴۰ كيلوگرم (G10%)در هكتار
ذرت اگروتيس (كرم طوقه‌بر)، كرم ساقه‌خوار، كرم دانه‌خوار (هليوتپس) و شته‌ها

۱ تا ۱٫۵ ليتر در هكتار

گندم و جو

سوسك سياه ۱ ليتر (EC60%) يا ۳۰ تا ۴۰ كيلوگرم  (G5)در هكتار
پروانه مينوز

۱ ليتر در هكتار

مو

كرم خوشه‌خوار، زنجره، زنجرك گلسرخ و تريپس ۱٫۵ تا ۲ در هزار (WP/EC60%)
درختان ميوه سردسيري ليسه سيب، برگخوار و جوانه خوار، پسيل، شته‌ها و پروانه فري، سرشاخه خوار هلو

۱ تا ۲ در هزار (EC60%)

كرم سفيد ريشه

۳ تا ۳٫۵ ليتر در هكتار
زنبور گوجه و گلابي، سرخرطومي سيب و گلابي، سرخرطومي، مگس گيلاس و كرم سيب، به و آلو

۱ تا ۱٫۵ در هزار (WP)

برنج

كرم ساقه‌خوار ۱٫۵ ليتر در هكتار (EC60%)30 كيلوگرم (G5%)در هكتار يا ۱۵ كيلوگرم (G10%)در هكتار
كرم ساقه‌خوار سزاميا و برگخوار تك نقطه برنج

۲ ليتر در هكتار

مركبات

كليه شپشك‌ها ۱ در هزار (+ روغن)
پسته شپشك‌ها، زنجره، پسيل، سن و پروانه ميوه‌خوار

۱ تا ۲ در هزار (+ روغن)

درختان جنگلي، گياهان غيرمثمره و زينتي

جوانه خوار كاج سوسك‌هاي چوبخوار، كرم سفيد ريشه و شاخك بلند (چنار، نارون، صنوبر) ۲ در هزار  (EC60%) ۳٫۵ تا ۴ ليتر در هكتار
زيتون پسيل، كليه شپشك‌ها و كرم جوانه‌خوار

۱٫۵ در هزار  (EC60%)

خرما

شپشك سفيد، شپشك شفاف و ساير شپشك ها ۱ تا ۱٫۵ در هزار(EC60%)
درختان ميوه گرمسيري پشه گالزاي برگ انبه

۱ در هزار (EC60%)

نخود

اگروتيس (كرم طوقه بر) ۱ ليتر در هكتار
پنبه اگروتيس (كرم طوقه بر)

۲ ليتر در هكتار

كنجد

پروانه بذر خوار كنجد ۱٫۵ تا ۲ ليتر در هكتار
گلرنگ مگس گلرنگ، كرم قوزه گلرنگ

۱ تا ۱٫۵ ليتر در هكتار

كلزا

سوسك برگخوار مناب، كك كلزا، كرم طوقه بر، زنبور برگ‌خوار آتاليا ۱ تا ۱٫۵ ليتر در هكتار
توت شپشك سفيد توت

۱ در هزار

 

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
  • شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.

 

 

http://www.20script.ir