تيوديكارب

نام عمومي: Thiodicarb                                    

درجه سمیت: LD50:  ۶۶ mg/kg

فرمولاسيون شركت گياه: ۸۰% DF                        

دوره كارنس: ۲۲ روز

 

معرفی:

اين آفت كش در بازار با نام تجاري لاروين Larvin 80% DF وجود دارد. تیودیکارب حشره‌كشي از گروه تركيبات كارباماتي (اگزايم­ها، كاربامات­ها) مي‌باشد. كه يك لاروكش  (Larvicide) بوده و با خاصيت غير سيستميك به صورت گوارشي و تا حدي هم تماسي و همچنين با اثر تخم كشي عمل مي‌كند. تیودیکارب ماده‌اي است كه تا ۶۰ درجه سانتيگراد پايدار است ولي در ۹: pHبه سرعت هيدروليز شده و در برابر مواد قليايي و اسيدي املاح فلز و رنگ آهن تجزيه مي‌گردد. دوام سم روي گياه حدود دو هفته است. سميت گوارشي براي انسان و جانوران خونگرم بسيار زياد است، ولي سميت پوستي آن نسبتاً پايين است.

مكانيسم اثر:

تیودیکارب مهار كننده آنزيم كولين استراز است. تركيبات كارباماتي مثل تركيبات فسفره عمل مي‌كنند ولي زمان اثر و پايداري كمتري دارند. اين تركيبات عمل آنزيم مذكور را در تجزيه استيل كولين (واسطه شيميايي ناقل پيام عصبي در سيناپس) به منظور قطع تحريك رشته عصبي بعدي مختل نموده و مانع مي‌شود كه عصب دوباره به حالت عادي خود باز گردد، در نتيجه تجمع استيل كولين در سيناپس موجب مي‌شود كه موجود زنده در اثر تحريكات و تشنجات مكرر از بين برود.

موارد مصرف:

تیودیکارب به منظور كنترل كليه مراحل لاروي بالپولكداران، سخت بالپوشان، دوبالان، ناجوربالان و برخي نرم تنان روي پنبه، سويا، ذرت، انگور، سبزيجات و صيفي‌جات قابل استفاده است. براي ضدعفوني بذور نيز استفاده مي‌شود كه در سريعاً جذب شده و به صورت سيستميك در گياهچه عمل مي‌كند. تیودیکارب به صورت مخلوط با روغن­ها نبايد روي سبزيجات و صيفي‌جات بكار رود. اين تركيب علاوه بر لاروها تا حدي روي تخم و اشكال بالغ حشرات نيز اثر دارد.

سازگاري و اختلاط:

تاكنون گزارشي از گياهسوزي تیودیکارب در دزهاي توصيه شده عنوان نشده است. با تركيبات اسيدي و قليايي، برخي اكسيدهاي فلزات سنگين، نمك‌هاي برخي قارچ‌كش­ها مثل مانب، مانكوزب (به استثناي فرمولاسيون WP) و تركيب بردو ناسازگار است.

موارد توصيه تیودیکارب در محصولات كشاورزي در ساير كشورها نيز مانند جدول زير مي‌باشد:

نام محصول

نام آفت مقدار مصرف
كلزا سوسك برگخوار منداب

۱ كيلوگرم

حبوبات

كرم پيله‌خوار (هليوتيس) و كرم برگخوار كارادرنيا ۱ كيلوگرم در هكتار
سويا كرم غلاف خوار (هليوتيس) سويا

۰٫۷۵ تا ۱ كيلوگرم در هكتار

پياز

تريپس پياز ۱ در هزار
سيب‌زميني سوسك كلرادو و كرم غوزه (هليوتيس)

۱ كيلوگرم در هكتار

پنبه

كرم غوزه پنبه ۰٫۷۵ تا ۱ كيلوگرم در هكتار
تريپس پنبه

۵ در هزار (ضدعفوني بذر)

توتون

كرم غوزه پنبه (هليوتيس) ۰٫۷۵ تا ۱ كيلوگرم در هكتار

 

پسته

پروانه چوبخوار

انگور

كرم خوشه‌خوار انگور ۱ كيلوگرم در هكتار
كنجد كرم قوزه

۰٫۷۵ تا ۱ كيلوگرم

 

ذرت

كرم قوزه

 

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
  • شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.

 

http://www.20script.ir