پرمترين

نام عمومي: Permethrin
درجه سمیت: LD50: 430-4000mg/kg
فرمولاسيون شركت گياه: ۲۵% EC

معرفی:
اين آفت كش در بازار با نام تجاري آمبوش (Ambush 10%EC & 25% EC) و كوپكس (Copex 25% WP & 5% WP) (EC25%) وجود دارد. پرمترين حشره‌كشي از گروه پيريتروئيدهاي مصنوعي با اثر تماسي و گوارشي مي‌باشد. اين تركيب به صورت امولسيون (EC25%) طيف وسيعي از حشرات و بندپايان را كنترل مي‌كند. چون اين تركيب به سرعت در دستگاه گوارش هيدروليز مي‌شود. بنابراين سميت گوارشي ضعيفي دارد. پرمترین براي ماهي، زنبورعسل و ساير حشرات مفيد ايجاد حساسيت مي‌كند.

مكانيسم اثر:
اين تركيب اثر ضربه‌اي (Knock down) سريع دارد. اين تاثير مستقيماً به اثر كشندگي سم مربوط نيست. زيرا ميزان سم لازم براي ايجاد مرگ و مير معمولاً بسيار بيشتر از مقداري است كه براي فلج كردن آن¬ها مورد نياز مي‌باشد. اثر اين¬ها مثل پيريترين¬هاست بطوريكه باعث افتادن سريع حشره مي‌شوند ولي پس از مدتي حشره به هوش آمده و به حال طبيعي باز مي‌گردد. اثر پرمترین ناشي از مهار كنندگي اعصاب بوده و با كاهش درجه حرارت رابطه مستقيم دارد (كارايي اين تركيب همبستگي منفي با افزايش دما دارد). پرمترین ميزان حساسيت ناحيه پس سيناپسي را به تحريكات عصبي كاهش مي‌دهد. همچنين ميزان رهاسازي گاما آمينو بوتيريك اسيد (GABA)را در ناحيه پيش سيناپسي افزايش داده و باعث ممانعت از انتقال پيام‌هاي عصبي مي‌شود. پرمترین چربي دوست بوده و به راحتي جذب لايه كوتيكول حشرات و سطح برگ مي‌شود و در نتيجه در مقابل اثر شسته شدن باران مقاوم است. خاصيت حشره‌كشي پرمترین به مقدار دز توصيه شده در مورد هر آفت و پوشش كامل لايه سم روي سطح برگ بستگي دارد. اين تركيب علاوه بر اثر ضربه‌اي، خاصيت دور كنندگي و عدم تغذيه حشره (در مقادير مصرف كم) را از خود نشان مي‌دهد.

موارد مصرف:
پرمترین سريع الاثر و با طيف وسيع بوده كه دوام مناسبي براي كنترل آفات دارد و تا حدي خاصيت دوركنندگي دارد. بطور كلي اين تركيب به منظور كنترل سخت‌بالپوشان، بالپولكداران، دوبالان زنبورها و حشرات مكنده روي توتون، چغندرقند، پنبه، سويا، سبزيجات و صيفي‌جات، پسته، گردو، انجير، انگور و درختان ميوه دانه دار و هسته دار در ساير كشورها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

سازگاري و اختلاط:
پرمترین در دز توصيه شده سازگاري خوبي با گياهان فوق داشته ولي روي برخي گياهان زينتي گياهسوزي دارد. با تركيب نيترات كلسيم نيز ناسازگار بوده و قابل اختلاط نيست.

موارد توصيه پرمترين در محصولات كشاورزي در ساير كشورها مانند جدول زير مي‌باشد:

نام محصول

نام آفت مقدار مصرف
ذرت شته‌ها، كرم­هاي برگخوار و ساقه خوار

۱ ليتر در هكتار

چغندرقند

كرم غوزه (هليوتيس)، كارادرينا، پرودنيا، سرخرطومي‌هاي چغندر ۰٫۵ تا ۱ ليتر در هكتار
درختان ميوه‌ دانه‌دار و هسته‌دار مينوز لكه گرد، شته‌ها، پسيل گلابي، سرخرطرمي‌ سيب و مگس ميوه

۰٫۵ تا ۱ ليتر در هزار

سويا

كرم­هاي برگخوار و شته‌ها ۰٫۵ تا ۱ در هزار
پسته وگردو سرشاخه خوار، سنها و كرم ميوه، پروانه چوبخوار

۱ ليتر در هزار

سبزيجات و صيفي‌جات

كرم غوزه (هليوتيس)، گاما، كارادرينا و پرودنيا ۰٫۵ تا ۱ ليتر در هكتار
چاي، انجير مگس ميوه

۰٫۸ در هزار

انگور

كرم خوشه‌خوار و تريپس مو

۰٫۵ تا ۱ ليتر در هزار

 

ملاحظات عمومی:
 جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
 قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
 فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
 شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی¬پذیرد.

http://www.20script.ir